Biodiversitetsrådet anbefaler en biodiversitetslov

13. december 2023 Bestyrelsen 0

Hvis tabet af biodiversitet skal stoppes, skal mængden af beskyttede samt strengt beskyttede områder øges markant i Danmark. Biodiversitetsrådet anbefaler konkret, at Danmark får en biodiversitetslov , der kan sikre, at de nødvendige indsatser igangsættes og løbende justeres, så de politisk fastsatte nationale mål kan indfries.

Global naturaftale vedtaget på COP15 – på papiret

28. december 2022 Bestyrelsen 0

På FNs biodiversitetskonference indgik 196 lande efter flere års forarbejde under FN’s Biodiversitetskonvention samt to intense uger med topmøde-forhandlinger i Montreal i Canada en tiårig global aftale om at sætter ind overfor biodiversitetskrisen, hvor landene har forpligtet sig til at vende årtiers tilbagegang med udryddelser af arter og ødelæggelser af leveområder og økosystemer.

Biodiversitetsrådet dumper den danske indsats for biodiversiteten

25. december 2022 Bestyrelsen 0

Hvis du ikke orker at læse mere om, hvor elendigt det står til med beskyttelse og bevarelsen af biodiversiteten i Danmark, skal du holde dig langt væk fra Biodiversitetsrådet første rapport ”Fra tab til fremgang – beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv”. Når rapporten alligevel er meget anbefalelsesværdig læsning, skyldes det, at den er fagligt velunderbygget med en solid evidens, som underbygger konklusionerne og ikke lader sig forføre af enkeltinteresser eller strømninger på sociale medier.

Odder på Fyn

23. maj 2022 Bestyrelsen 0

I forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) har Miljøstyrelsen Fyn har eftersøgt Odderen på selve Fyn, på Tåsinge, Ærø og på Langeland. Det foreløbige resultat er, at odder findes udbredt på hele Fyn og enkelte steder på Langeland.

Julefluen

17. december 2021 Bestyrelsen 0

Julefluen eller vinterfluen er ikke en ikke en videnskabelig betegnelsen. Men alligevel er den interessant både set ud fra et videnskabeligt og historisk perspektiv.

Et æresmedlem af de sjældne

8. december 2021 Bestyrelsen 0

I forbindelse med den sidste generalforsamling udnævnte bestyrelsen Anders Lykke som æresmedlem af foreningen, og med anerkendelsen fulgte en akvarel af Jens Gregersen.

Danmark har fået et Biodiversitetsråd

1. december 2021 Bestyrelsen 0

Danmark har fået et biodiversitetsråd, som får til opgave at rådgive omkring, hvordan vi får mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere, samt hvordan naturen får de bedste betingelser for at trives. Biodiversitetsrådet skal kort sagt være naturens vagthund.

Ny naturindikator for den danske biodiversitet

18. november 2021 Bestyrelsen 0

Med den nye naturindikator kan man for første gang se, hvor god naturtilstanden er, hvor godt naturen er beskyttet af dansk lovgivning og hvor gode vi har været til at give plads til den vilde naturs egne processer. Næppe overraskende viser resultaterne, at Danmark endnu ikke har formået at reservere arealer til vild natur, som er strengt beskyttet.