Sommerfugle på den fynske øgruppe

Af Fyns Flora og Fauns bind III, der blev udgivet i 1950 havde titlen: “ Sommerfugle på den fynske øgruppe” og var forfattet af Niels Pedersen og S. Johs. Sørensen.

Udgangspunkt for publikationen var ud over forfatternes egen oplysninger også oplysninger om forekomsten af sommerfugle fra en lang række andre insektsamlere, som stillede deres data til rådighed for forfatterne. Dermed blev det tidens mest omfattende selvstændige publikation om de fynske sommerfugle.

Publikationen vil senere blive gjort tilgængelig her på siden