Rødme Svinehaver

19. juli 2023 Bestyrelsen 0

Rødme Svingehaver rummer biotoper som overdrev vandhuller, rigkær, hængesæk, skovsumpe og bøgeskov. Overalt er området oversået med store sten, som giver et hint om, at der sandsynligvis aldrig har været sat en plov i de stejle og højtbeliggende bakker siden istiden, men arealet kun har været anvendt til græsning. Netop den kombination gør, at der forekommer en meget stor biodiversitet.

Brændholt Bjerg

10. juli 2023 Bestyrelsen 0

I det kuperede landskab på Midtfyn ligger Frøbjerg Bavnehøj og det spændende overdrev på Brændholt Bjerg. Det artsrige overdrev på Brændholt Bjerg, hvoraf 8,6 hektar blev fredet i 1968, rummer et yderst artsrigt plante- og insektliv, og et opslag på arter.dk viser, at der på Brændholt Bjerg gennem årerne er registreret tæt på 400 arter.