Fynsk Natur

Foreningen var fra 1986 til 2005 medudgiver af naturmagasinet Fynsk Natur.

Tidsskriftet blev oprindeligt startet af Poul Henrik Harritz med det formål at skabe et forum for fynske naturforeninger.

Fynsk Natur bragte såvel større artikler om dyr og planter fra det fynske område som mindre meddelelser. Bladets spalter var åbne for alle, der ønskede at bidrage med informationer og oplevelser om den fynske natur.

Hvert nummer indeholdt naTURprogrammet, hvor de tilknyttede foreninger annoncerede deres ture eller foredrag.