Heldagsekskursion til Randbøl Hede, Give Museum, Grene Sande og Hejnsvig Bakkeø

Dato/tidspunkt
Dato: 3, september, 2023.
Tidspunkt: 09: 30 - 16: 30.

Kategori


Turguide: Biolog Preben Nielsen
Kontaktperson: Birthe Wallin Rosholt
Mødested og tid:

P-plads Kirstinelyst
Frederikshåbvej 41,
7183 Randbøldal
Googlemaps 

Pris: Medlemmer af foreningen: Kr. 50,- pr person, heri er der entre, rundvisning, kaffe og kringle på museet. Det vil blive opkrævet ved museet.

Ikke medlemmer af foreningen: Kr.: 100,-

Tilmelding: Birthe Wallin Rosholt
HUSK: Stierne er naturstier og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på. Der er lidt længere at gå på et par af ruterne, men der vil være mulighed for at gå tilbage eller tage en kortere rute undervejs.

Husk madpakke og drikkelse til frokost. Hvor, vi spiser vores medbragte madpakke, vil afhænge af vind og vejr og naturligvis deltagernes sult.

Husk også kikkert, lup eller lign. hvis du har særlige interesser.                               

Vi starter på Randbøl Hede ved Naturrum Kirstinelyst, hvor der er en mindre udstilling om hedebøndernes liv, hedens flora og fauna, foruden spændende historier, der knytter sig til området. På Randbøl hede vil vi se nærmere på de store hedearealer, som i kombination med de tidligere dyrkede arealer understøtter en stor og karakteristisk biodiversitet. Her er forekomsten af vand en af de afgørende parametre for hvilken vegetation, der forekommer, men også den tidligere udnyttelse spiller en stor rolle. Yderligere fortsætter vi med at se på hedebondens drift og udnyttelse af heden. Det skyldes, at de plejemetoder, der anvendes på Randbøl hede i dag, efterligner hedebondens udnyttelse af heden, blot er målet i dag ikke udnyttelse af hedens ressourcer, men sikring af hedens biodiversitet. Fælles for moderne plejemetoder og hedebondens drift er, at metoderne kan bruges til at bevare hederne som heder. Hedebondens drift bestod af græsning, lyngslæt og tørveskær, dertil kom der tilsigtede og utilsigtede brande. Naturligvis kigger vi også på biodiversiteten på hederne og måske er vi heldige at se sjældne planter, fugle, insekter og krybdyr. Det kunne være en del af den rige flora af fx Guldblomme, den kødædende Soldug, den fredede Vårkobjælde, Cypresulvefod og den sjældne Klokke-ensian. Men heden har også mange bærplanter som Tranebær, Tyttebær, Blåbær, Mosebølle og Revling. Måske er vi heldige at spotte trompeterende Trane, Hugorm inden de går i hi, eller karakterfugle for hederne som Stor- og Rødrygget Tornskade.

Fra Randbøl Hede fortsætter vi ekskursionen til Hejnsvig Bakkeø og Grene Sande. De centrale natur- og landskabselementer er det store plantageområde Gyttegård Plantage og de
store hede- og moseområder ved St. Råbjerg, Grene Sande og Præsteflod. Igennem området løber
Grene Å, der er en del af Grindsted Å/Varde Å-systemet. På nordkanten af Hejnsvig Bakkeø besøger vi højdepunktet St. Råbjerg, der med sine 69 meter over havet byder på en storslået udsigt over det omgivende landskab. Et af de karakteristiske landskabselementer er overgangen fra bakkeøterræn mod syd til hedesletten mod nord. Her kigger vi lidt nærmere på de geologiske forudsætninger for landskabets dannelse med istider og smeltevand. Naturligvis sniger der sig lidt geologisk historie ind over tolkningen af dette storslåede landskab. Vores besøg vil fokusere på de store hede-, klit-, og engarealer, som i kombination giver området en spændende og varieret karakter. Hvis vi har tid, vil vi kigge nærmere på den karakteristiske parabelklit i Grene Sande, hvor der nogle steder ses åbne vindbrud.

Fra Hejnsvig Bakkeø og Grene Sande kører vi videre Give Museum, som er et fascinerende museum opbygget omkring en hedegård, hvor formidlingen har fokus på hedebondens nøjsomme liv, de fattige jorder, jernbanens etablering, stationsbyens opblomstring og erhvervslivets betydning for områdets udvikling. Vi får et oplæg om heden og opdyrkningen med baggrunden for det, hvorefter vi får en introduktion der til hedegården. Efter oplægget og introduktionen til museet går vi på opdagelse i udstillingerne, hvor vi naturligvis fokuserer særligt på hedebondens liv og brug af heden, men der er også mulighed for at gå på opdagelse i historien omkring by og handel. Måske vil nogen med frygt tænke tilbage til deres skolegang, når man kommer forbi den gamle skolestue. Guiderne lover at der ikke bliver nogle overhøring eller tilhørende afstraffelse.

Vi slutter rundturen på Give Museum af med kaffe/the og kringle.