Om foreningen

Naturhistorisk Forening for Fyn har til formål er at udbrede og fremme kendskabet til naturen, og virke for bevarelse af natur- og landskaber.

Formålet søges opnået ved afholdelse af ekskursioner, biologiske og geologisk-geografiske undersøgelser, foredrag m.m.

Enhver der sympatiserer med foreningens formål kan blive medlem. Indmeldelse kan ske her .