Ny statsskov på Fyn

Østerø Skov ved Nyborg. Foto: Preben Nielsen

I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet 750.000 træer årligt i statslige skovrejsningsprojekter, og der kommer hvert år mere ny skov til, idet Naturstyrelsen etablerer omkring 300 hektar ny statsskov årligt. Alene de seneste 10 år er der etableret knap 3.000 hektar nye statsejede skovlandskaber, og i 2024 har Naturstyrelsen omkring 30 aktive skovrejsningsprojekter i samarbejde med forskellige kommuner og vandforsyningsselskaber fordelt over hele landet.

Skovene etableres med brede skovbryn med en høj andel af blomstrende træer og buske til gavn for insekter, fugle og andre dyr, samt lysåbne naturområder som enge og søer. Samtidig lukkes der dræn, så vandet hurtigt kommer tilbage i landskabet, og dele af arealerne gror til af sig selv. Bynær skovrejsning, der samtidig beskytter grundvandet, har høj prioritet og giver samtidig mange nem adgang til aktiviteter i grønne omgivelser. Skovrejsning bidrager til natur og biodiversitet, fordi der skabes bedre sammenhæng mellem eksisterende naturområder og ved at skabe nye naturområder. De nye statslige skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber, som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.

Mange insektarter nyder godt af brede skovbryn med en høj andel af blomstrende træer og buske. Her er det Stor narcisflue. Foto: Preben Nielsen

Mere fynsk statsskov
Indtil nu har Fyn ikke fået meget ny skov, men denne gang bliver der mere statsskov på to steder på Fyn. Naturstyrelsen har i samarbejde med Kerteminde Kommune samt Dalby og Mesinge Vandværker erhvervet knap 60 hektar jord til skovrejsning syd for Dalby på halvøen Hindsholm på det nordøstlige Fyn Desuden udvides Kirkendrup Skoven med 8 hektar.

Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov, men der kommer hele tiden nyt til. Den nye aftale betyder, at vi om nogle år kan byde alle i Kerteminde og omegn velkommen i en statsskov med de muligheder, den giver for naturoplevelser og friluftsliv hele døgnet rundt“, udtaler skovrider Jakob Harrekilde Jensen i en pressemeddelelse udsendt af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen forvalter i forvejen lysåben natur på Hindsholm, bl.a. Fyns Hoved, men får som noget nyt en stor skov i området.

Skovrejsning og klima
Kerteminde Kommune har en målsætning om at blive CO2-neutral i 2050, og for at nå det er skovrejsning et vigtigt virkemiddel i det åbne land. Kerteminde Kommunes borgmester, Kasper Ejsing Olesen, fortæller, at “vi har en ambition om, at skov- og naturarealet i kommunen frem mod 2050 skal øges med 1.200 ha, derfor skal der være langt mere skov i Kerteminde Kommune end der er i dag. Så det her projekt, med ca. 60 hektar ny skov, er en rigtig god nyhed for vores fælles natur, klimaet og drikkevand. Området bliver offentlig tilgængeligt, til glæde for vores borgere og turister, som om nogle år vil kunne nyde en smuk skov udvikle sig i det kuperede terræn på Hindsholm“.

Skovrejsning bidrager til grundvandssikring
Grundvandsressourcen under skoven vil fremover være beskyttet mod forurening af pesticider og kvælstof, da Naturstyrelsen ikke anvender gødskning og pesticider i skoven. Det er derfor også en god nyhed for Dalby og Mesinge Vandværker, som tilsammen leverer langt størstedelen af vandforsyningen på Hindsholm. Jørn Koefoed, formand for Dalby Vandværk, glæder sig også, fordi “en ny statsskov på Hindsholm er en virkelig god nyhed for vores drikkevand. Det er vigtigt med denne sikring af vores fælles grundvandsressource for nulevende og kommende generationer på Hindsholm“. Gert Tofte, formand for Mesinge Vandværk, supplerer yderligere med, at “godt drikkevand er og har altid været en grundsten for godt liv. Vi er, som små lokale vandværker, stolte af at kunne bidrage til projektets realisering, så grundvandsressourcerne her på vores halvø sikres mod forurening“.

Kirkendrup Skov – udvides med 8 hektar
Kirkendrup Skov er plantet inden for de seneste 30 år og er et skovrejsningsprojekt i samarbejde med Odense Kommune. De 8 hektar er en del af en samlet udvidelse på 21 hektar, der består af skov og anden natur, en helt ny vandresti ned til Stavis Å og et nyt udsigtspunkt.