Generalforsamling 2024

Dato/tidspunkt
Dato: 20, marts, 2024.
Tidspunkt: 19: 00 - 22: 00.

Lokation
Idrætscenter Midtfyn

Kategori


Generalforsamlingen afholdes i år i Midtfyns Fritidscenter 

onsdag den 20. marts kl. 19:00 – 22:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Dagsordenen for generalforsamlingen følger foreningens vedtægter § 5. Generalforsamlingen, hvor der anføres, at dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens indstilling.

4. Forhandling af spørgsmål og forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer.
Ethvert medlem kan skriftligt til bestyrelsen indsende forslag senest 14 dage før den varslede generalforsamling. Normalt godkender vi dog spørgsmål og forslag indtil generalforsamlingens start.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, 2 revisorer
Preben Nielsen, Bente Lambertsen, Flemming Christiansen og Bodil Schrøder er på valg som bestyrelsesmedlemmer og modtager genvalg
Kirsten Wissing og Børge Jensen er på valg som suppleanter og modtager genvalg
Karin Meisl er også på valg som suppleant, men modtager ikke genvalg
Jytte Dall og Knud Knudsen er på valg som revisorer og modtager ikke genvalg

6. Eventuelt.

Foredrag til generalforsamlingen

Vi har fået Postdoc Fellow Ane Elise Schrøder, ErhvervsPhD til at fortælle om fossile fisk i moleret på Mors og Fur. 

Titlen på foredraget er ”Fur Formationens fisk i et helt nyt lys: µXRF som et taksonomisk værktøj?”

Hvis du synes, at det lyder langhåret, så er formålet med undersøgelsen nu ret lavpraktisk, nemlig at finde ud af, hvad det var for nogle fiskearter, der levede for ca. 55 millioner år siden i datidens Nordsø Bassin. Fisk vi i dag finder bevaret som fossiler i det vestlige Limfjordsområde i Danmark! Fiskene levede tilmed under en klimaomvæltning, vi kalder det Paleocæne–Eocæne Termiske Maksimum (PETM). PETM er den bedste forhistoriske analogi til de klimaforandringer, vi oplever i dag. Ved hjælp af hendes metode fandt Ane Elise Schrøder ud af, at Fur Formationen i det nordlige Danmark gemmer på nogle helt unikke fossile fisk – de repræsenterer nemlig ’livets vugge’ af de moderne benfisk, der lever i dag.
Læs mere om foredraget her