Natur og Miljø på Fyn

Natur og Miljø på Fyn -Af Fyns Flora og Fauna III blev udgivet i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum i 1993. I forordet af den daværende formand Bent Buhl-Petersen kunne man læse

Naturhistorisk Forening for Fyn blev stiftet i 1918 og fejrer altså i 1993 sit 75 års jubilæum.

Ved 25 års-fødselsdagen i 1943 indledte man en tradition med at udsende et festskrift om “Fyns Flora og Fauna”, dengang støttet af fynske byråd og fynske bank- og erhvervsvirksomheder og med dejlige tegninger af maleren Johs. Larsen.


Den nuværende bestyrelse ønsker at videreføre traditionen.
Formålet med udgivelsen er både at give en oversigt over Foreningens virksomhed og en samlet beretning om vigtige sider af den fynske natur, en form for status over tilstanden i 1993.


Foreningen ønsker at takke de mange forfattere for deres værdifulde bidrag til bogen; de har skrevet af interesse og uden honorar. Ligeledes takkes redaktionskomiteen for sin indsats.

Udgivelsen er dels bekostet af Naturhistorisk Forening for Fyn, dels – og væsentligst – af

  • Fyns Amt
  • Odense Kommune
  • Aage V. Jensens Fonde
  • Skov- og Naturstyrelsen
  • Friluftsrådet
  • Den Danske Bank

Uden velvillig økonomisk bistand fra disse sponsorer havde det ikke været, muligt at udsende bogen, og Foreningen bringer alle giverne en varm tak for deres gode tilskud. Vi betragter disse som et udtryk for forståelse for Naturhistorisk Forenings virke.

Herunder kan du download artiklerne fra udgivelsen

Natursyn og foreningen

Gamle vegetationstyper på Fyn

Det fynske vand

Øer under forandring

Snarup Mose før og efter naturgenopretning

Fynske Svampe

Fynske laver

Farvandet omkring Fyn

Ekskursioner og foredrag