Rødme Svinehaver

19. juli 2023 Bestyrelsen 0

Rødme Svingehaver rummer biotoper som overdrev vandhuller, rigkær, hængesæk, skovsumpe og bøgeskov. Overalt er området oversået med store sten, som giver et hint om, at der sandsynligvis aldrig har været sat en plov i de stejle og højtbeliggende bakker siden istiden, men arealet kun har været anvendt til græsning. Netop den kombination gør, at der forekommer en meget stor biodiversitet.

Brændholt Bjerg

10. juli 2023 Bestyrelsen 0

I det kuperede landskab på Midtfyn ligger Frøbjerg Bavnehøj og det spændende overdrev på Brændholt Bjerg. Det artsrige overdrev på Brændholt Bjerg, hvoraf 8,6 hektar blev fredet i 1968, rummer et yderst artsrigt plante- og insektliv, og et opslag på arter.dk viser, at der på Brændholt Bjerg gennem årerne er registreret tæt på 400 arter.

Global naturaftale vedtaget på COP15 – på papiret

28. december 2022 Bestyrelsen 0

På FNs biodiversitetskonference indgik 196 lande efter flere års forarbejde under FN’s Biodiversitetskonvention samt to intense uger med topmøde-forhandlinger i Montreal i Canada en tiårig global aftale om at sætter ind overfor biodiversitetskrisen, hvor landene har forpligtet sig til at vende årtiers tilbagegang med udryddelser af arter og ødelæggelser af leveområder og økosystemer.

Biodiversitetsrådet dumper den danske indsats for biodiversiteten

25. december 2022 Bestyrelsen 0

Hvis du ikke orker at læse mere om, hvor elendigt det står til med beskyttelse og bevarelsen af biodiversiteten i Danmark, skal du holde dig langt væk fra Biodiversitetsrådet første rapport ”Fra tab til fremgang – beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv”. Når rapporten alligevel er meget anbefalelsesværdig læsning, skyldes det, at den er fagligt velunderbygget med en solid evidens, som underbygger konklusionerne og ikke lader sig forføre af enkeltinteresser eller strømninger på sociale medier.

Odder på Fyn

23. maj 2022 Bestyrelsen 0

I forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) har Miljøstyrelsen Fyn har eftersøgt Odderen på selve Fyn, på Tåsinge, Ærø og på Langeland. Det foreløbige resultat er, at odder findes udbredt på hele Fyn og enkelte steder på Langeland.

Danmark har fået et Biodiversitetsråd

1. december 2021 Bestyrelsen 0

Danmark har fået et biodiversitetsråd, som får til opgave at rådgive omkring, hvordan vi får mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere, samt hvordan naturen får de bedste betingelser for at trives. Biodiversitetsrådet skal kort sagt være naturens vagthund.

Ny naturindikator for den danske biodiversitet

18. november 2021 Bestyrelsen 0

Med den nye naturindikator kan man for første gang se, hvor god naturtilstanden er, hvor godt naturen er beskyttet af dansk lovgivning og hvor gode vi har været til at give plads til den vilde naturs egne processer. Næppe overraskende viser resultaterne, at Danmark endnu ikke har formået at reservere arealer til vild natur, som er strengt beskyttet.

Søer i fritiden – Nyt spændende Citizen Science projekt

18. september 2021 Bestyrelsen 0

Hvordan kan du både blive klogere på vandkvaliteten samt plante- og dyrelivet i de fynske søer og vandhuller og samtidig hjælpe en forsker med at indsamle endnu mere viden om søerne. Det lyder måske lidt uoverskueligt – men her kommer det nye spændende Citizen Science projekt til hjælp som Sara Egemose ph.d. i biologi og lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet arbejder med på projektet ”Søer i fritiden”

Biodiversiteten på Holckenhavn Gods øges

13. marts 2020 Bestyrelsen 0

Biodiversiteten på Holckenhavn Gods øges efter ejerne har indgået en aftale om, at 143,7 hektar skov omlægges til biodiversitetsformål. 7,69 hektar til urørt skov, og 385 træer skal stå til ”biologisk død”.