Forår 2020

I bestyrelsen har vi drøftet, hvordan vi skal forholde os til Corona-situationen og gennemførelsen af et forårsprogram.  Resultatet af drøftelserne er blevet at vi udskyder forårsprogrammet for 2020 til 2021. Det gør sikker, at du sidder tilbage med en følelse tilsvarende et af bestyrelsesmedlemmerne udtrykte: ”Pokkers – men vi er nødt til at være fornuftige”

Selv om det lyder som en drastisk beslutning, har det ikke været en vanskelig beslutning for bestyrelsen at træffe, da den bunder i en bekymring for vores medlemmer. Det ville være ubærligt, hvis et af vores medlemmer blev syge eller døde, fordi vedkommende kunne være blevet smittet på en af vores ekskursioner. Og selv om vores medlemmer ikke er gamle – men blot har levet længe – så må vi konstatere, at vi har sneget os ind i risikogruppen.

Med i overvejelserne har naturligvis også været, at der fortsat er mange restriktioner for forsamlinger, som drastisk vil reducere vores udbytte af ekskursionerne – også selv om det foregår i det fri. Yderligere findes – der i skrivende stund – ikke nogen vejledninger, rettet mod frivillige organisationer som vores, for afholdelse af arrangementer i naturen.

Det forårsprogram vi havde i støbeskeen, rummede de nedenstående ekskursioner og kan være en appetitvækker til, hvad foråret 2021 kommer til at rumme

  • Forårstur til Eksemose skov
  • Vorsø, skarver og andet godt
  • Nattergaletur
  • Flerdagstur til Mors og nationalpark Thy
  • Naturvidenskabelig udforskning af Storelung
  • Rundtur i Sybergland
  • Morkeltur til Lundsgårdklinten

Heldigvis er foreningens overlevelse og fremtid ikke afhængig af indtægterne fra medlemskontingentet. Derfor har bestyrelsen også besluttet at udsætte indbetalingen, indtil vi igen kan se, hvad vi kan tilbyde medlemmerne for kontingentet.

Hvis situationen ændrer sig væsentlig i løbet af foråret, vil vi naturligvis tage beslutningen op til revision og udsende et program.