Brændholt Bjerg

10. juli 2023 Bestyrelsen 0

I det kuperede landskab på Midtfyn ligger Frøbjerg Bavnehøj og det spændende overdrev på Brændholt Bjerg. Det artsrige overdrev på Brændholt Bjerg, hvoraf 8,6 hektar blev fredet i 1968, rummer et yderst artsrigt plante- og insektliv, og et opslag på arter.dk viser, at der på Brændholt Bjerg gennem årerne er registreret tæt på 400 arter.

Overdrev som tema for årets ekskursioner

7. juni 2023 Bestyrelsen 0

Næst efter skov er overdrev den naturtype, som rummer flest, rødlistede arter. Overdrevenes vegetation er typisk artsrig og domineret af en række almindelige danske græsser og urter, som er lyselskende og tørkeelskende – alle arter, som er nøjsomme og tilpasset græsning. På ekskursionerne skal vi naturligvis svælge i både de sjældne overdrevsarter, men også have øje for hvilke arter, der er karakteristiske for overdrev, og hvilke arter der anvendes til adskillelse af de forskellige overdrevstyper.