Helnæs Made

Dato/tidspunkt
Dato: 1, juni, 2024.
Tidspunkt: 11: 00 - 14: 00.

Kategori


 

Turguide: Anita Svendsen, biolog og specialkonsulent ved Naturstyrelsen
Kontaktperson: Lone Skov
Mødested: P-pladsen midt på Helnæs Made
Overdrevet 501, 5631 Ebberup
Googlemaps:  4XVW+GHV, 5631 Ebberup
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmelding: Ingen
HUSK:

Madpakke til din frokost og evt. kaffe – snack til formiddag og eftermiddag.  Tag godt med tøj på.

Stierne er naturstier  og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på  og medbring evt kikkert.                             

Helnæs er en halvø, der er beliggende mellem Assens og Fåborg og byder på et varieret landskab med et bakket terræn og en flad mose. Helnæs Made er et 345 hektar stort naturområde, som ligger på den sydøstlige del af Helnæs og nord for fyrtårnet.

Området blev i år 1785 afvandet og opdyrket. Afvanding og opdyrkning reducerede artsrigdommen mærkbart i 1950’erne, men efter at pumperne blev slukket sidst i 1990’erne, har udviklingen vendt. Mosen er nu blevet naturgenoprettet og afgræsses af kvæg. Området er en del af Natura 2000.

Fra P-pladsen midt på mosen udgår en afmærket rute på 3 km. En travetur på stien giver mulighed for at nærstudere det rige dyre- og planteliv, da ruten går gennem et relativt uberørt område med et rigt plante- og dyreliv. Området har masser af små tuer, hvilket gør terrænet ujævnt. Disse tuer er lavet af den gule engmyre.

Helnæs har et rigt fugle- og planteliv, og her vokser smukke orkidearter. Jordbunden er kalkrig, hvilket stammer fra de skaldyr, der levede her, da det var havbund. Specielt på denne tur får vi Majgøgeurt at se. Senere på sommeren er der mulighed for at se Mygblomst, Kødfarvet Gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe. Desuden blomstrer Engelskgræs i et lyserødt flor. Senere kan man se Kæruld, Musevikke, Engkarse og Strandmandstro. I de kalkrige småsøer på mosen kan man se Søpryd, Svømmende Sumpskærm, Vandportulak og Kransnålalger, foruden Strandtudser og Grøn Frø.

Af fugle kan man opleve Mosehornugle, Vibe, Strandskade, Klyder, Rødben, Bekkasin og diverse andefugle, og man kan året igennem møde op mod 200 fuglearter.

Hvis du vil forberede dig på turen, kan du læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside her og deres folder her 

Hvis du vil læse mere om, hvordan Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme, kan du læse det her