Persondataforordning

Naturhistorisk Forening for Fyn er dataansvarlig og sikrer, at medlemmerne personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Formand: Preben Nielsen
Adresse: Nordskov Bygade 38, 5390 Martofte
Mail: naturfyn@gmail.com
Hjemmeside: http://www.naturfyn.dk

Behandling af personoplysninger

Naturhistorisk Forening for Fyn indhenter og opbevarer et medlems navn, adresse mailadresse og telefonnummer. Dette er nødvendigt for at foreningen kan udsende materiale herunder ekskursionsprogram inkl. information om generalforsamling.

Naturhistorisk Forening for Fyn registrerer, om et medlem har betalt årets kontingent.

Naturhistorisk Forening for Fyn udleverer ikke ovenstående oplysninger til 3.person.

Ethvert medlem kan til enhver tid bede Naturhistorisk Forening for Fyn om at få rettet oplysninger, som er fejlagtige, herunder få slettet oplysninger om telefonnummer og e-mailadresse. Dette sker ved henvendelse til formanden (se kontakt ovenfor)

Ethvert medlem kan til enhver tid bede Naturhistorisk Forening for Fyn om at få indsigt i hvilke oplysninger, som foreningen har registreret om medlemmet. Dette sker ved henvendelse til formanden (se kontakt ovenfor)

Ved et medlems udmeldelse af foreningen eller manglende betaling af kontingent sletter Naturhistorisk Forening for Fyn alle de ovennævnte informationer om det tidligere medlem.