Snarup Mose

Dato/tidspunkt
Dato: 8, juni, 2024.
Tidspunkt: 10: 00 - 14: 00.

Kategori


 

Turguide: Per Rasmussen og Preben Nielsen
Kontaktperson: Birthe Wallin Rosholt
Mødested:

Parkeringsplads lige syd for Tangevej 32, 5750 Ringe
Googlemaps: 5C3X+32P Ringe, Danmark

Pris: Gratis for medlemmer
Tilmelding: Ingen
HUSK:

Madpakke til din frokost og evt. kaffe – snack til formiddag og eftermiddag.  Tag godt med tøj på.

Stierne er naturstier  og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på                           

Snarup Mose har haft en omtumlet tilværelse med dræning, udgrøftning, opdyrkning og tilplantning, indtil Åge V. Jensens Fonde overtog den. Selvom mosen har gennemgået mange forandringer gennem tiden, rummer den stadig mange spændende naturhistoriske oplevelser. 

I dag er den delvis skovbevoksede højmose Snarup Mose og Stævningen på 67 ha. Sammen med den lille skov Lådne Lung udgør de et naturreservat for planter og dyr. Snarup Mose og Stævningen var indtil 1950’erne et overvejende lysåbent, næringsfattigt moseområde med højmosepræg.  Men under og umiddelbart efter 2. verdenskrig blev der gravet over 5 millioner murstenstore tørv til brændsel. I dag er Snarup Mose stadig præget af de tidligere tørvegravninger, og der ses tydelige rester af de gamle tørvegrave og dræningskanaler. I forbindelse med tørvegravningen og dræning er der sket en ændring i højmosens vegetation. Efter Åge V. Jensens Fonde overtog området, blev mange grøfter stoppet til for at hæve vandstanden til et naturligt højt niveau.

I dag fremstår Snarup Mose som en spændende mosaik af områder med den oprindelige højmosekarakter og fattigkær samt en urørt sumpskov med en høj vandstand og vanskeligt tilgængelig birkesump. Tørvegravene er gradvis fyldt op af levende tørvemos og planterester. I den fugtigste del af Snarup Mose findes fortsat forskellige sphagnummosser, Klokkelyng, Hedelyng, Tranebær og Tuekæruld. Botanisk set rummer mosen også sjældne arter som Hvid næbfrø, Seline og Almindelig blærerod, samt en lang række andre arter, der forekommer i fattigkær. Tidligere har der været registreret sjældne arter som Bægerbregne, Storlæbet blærerod, Hjertelæbe, Fin kæruld, Liden kæruld, Kær-fnokurt, Blomstersiv og Engblomme. Selvom chancen for at genfinde disse arter er lille, vil vi naturligvis holde øjnene åbne og håbe på et lille mirakel.

Mens vi går rundt, vil vi naturligvis se og lytte efter fuglelivet i mosen. Vi håber at se og høre sangfugle som Gulspurv, Løvsanger, Gråsisken, Rørspurv, Grønirisk og Topmejse.  Yderligere yngler Skovsneppen fast i området, og der er pæne bestande af Grønspætte og Kernebider. Måske er vi heldige at støde på nogle af de sjældnere arter, som i de senere år er registreret i området som f.eks. Rød glente. Ofte kan man opleve den fåtallige rovfugl Hvepsevåge. De store fugtige områder tiltrækker mange padde og krybdyr ikke mindst Stor vandsalamander, Lille vandsalamander, Grøn frø, Butsnudet Frø, Snog og Hugorm.

I Snarup Mose kan man stadig være heldig at se Moseperlemorsommerfuglen. Hvis vejret er solrigt, kan vi derfor opleve en livlig aktivitet af hannerne, som kun afbrydes lejlighedsvis, primært for at søge føde eller forføre uparrede hunner. Territorieoprettelse og aggressiv adfærd kan observeres, da hannernes forsøger at fordrive andre hanner eller andre sommerfuglearter.  Skulle det uheldigvis være overskuet vejr, vil det være en helt anden og mere rolig adfærd, hvor aktiviteten blandt hannernes flyvning er mere begrænset, hvor den aggressive adfærd mindskes og Moseperlemorsommerfuglen vil ofte ses hvilende på nektarplanter eller direkte på mosens overflade.

I forbindelse med at Naturhistorisk Forening for Fyn i 1993 udgav ”Af Fyns Flora og Fauna III” skrev turens guider Per Rasmussen og Preben Nielsen sammen med flere andre forfattere artikler om mosen. Du kan læse dem på https://naturfyn.dk/?page_id=253