Aftentur til Præsteengen, Skt. Klemens, Odense

Dato/tidspunkt
Dato: 28, maj, 2024.
Tidspunkt: 17: 00 - 19: 00.

Kategori


 

Turguide: Henrik Tranberg
Kontaktperson: Birthe Rosholt
Mødested:

Ved stenten ind til engen. Parkering i bunden af Søparken (første vej på højre hånd på Stenløsevej, efter den store rundkørsel, Odense S mod Stenløse og Fangel) er der en vendeplads, som også agerer P-plads. Herfra er der 15 min. gang hen til stenten. Følg den autoriserede sti til venstre.
Google: Odense S, 5260 Odense

Pris: Gratis for medlemmer
Tilmelding: Ingen
HUSK: Madpakke og tilhørende drikkelse. Evt. kikkert og “Merlin”

Stierne er naturstier og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag
gummistøvler eller vandrestøvler på. Der er meget vådt. Åen er gået over sine bredder.

I det kuperede landskab i Skt. Klemens ned mod Odense Å ligger Præsteengen. Her skal vi besøge
en klassisk ådal, der afgræsses af et kogræsserselskab.

Præsteengen, som strækker sig ned mod Odense Å ved Sankt Klemens, var tidligere en del af
Stenløse Præstegårds jordbesiddelser. Skråningerne ned mod åen er rige på kalkholdigt grundvand.
Nær åen findes våde enge og højere oppe, de tørrere overdrev. Tidligere græssede bøndernes
kreaturer på engene og overdrevene. Som en sidegevinst gnavede kreaturerne spirende buske og
træer ned, så områderne ikke sprang i skov, men forblev lysåbne eng-økosystemer med en rigdom
af blomster, insekter, padder og fugle.

I dag ejes de åbne og truede naturtyper enge og overdrev af kommunen og er udlagt til græsning,
hvilket siden 1998 er varetaget af et frivilligt kogræsserlav. Den lange græsningskontinuitet har
bevaret et rigt planteliv. Vegetationen er typisk engflora, krydret med to store populationer af
orkidéerne Majgøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt, der blomstrer fra maj til juli. Ud over de fredede
orkidéer trives mange andre sjældne plantearter.

Med lidt held synger nattergalen, og med en ekstra god portion held oplever vi også Vandstær eller
Isfugl. Selv om der er registreret odder i området, skal det nok være mere sjældent, men et par spor
eller efterladenskaber kan vi da håbe på.

Se Odense Kommunes hjemmeside om området.