Nyborg Dyrehave og Dyrehave Mølle

Dato/tidspunkt
Dato: 12, november, 2022.
Tidspunkt: 10: 30 - 14: 00.

Kategori


Turguide:  Kirsten Wissing
Kontaktperson:  Lone Skov
Mødested og tid: Lørdag den 12. november kl. 10:30 – ca. 14:00. 
Vi mødes på parkeringspladsen på dæmningen ved Holkenhavn Slot, Nyborg.
Googlemaps for mødestedet
Pris: For foreningens medlemmer: kr. 50,-.
Ikke medlemmer af foreningen: kr. 125,-
Beløbet betales til Lone på turen. Dækker rundvisning og sandwich.
Tilmelding: Tilmelding skal ske til Lone Skov senest den 8. november 2022
HUSK:

Der er en sandwich inkluderet for deltagergebyret, drikkevarer kan købes på stedet.

Tag tøj på efter vejret. Der er læ i skoven, men der kan komme en byge.

Stierne er naturstier og kræver solidt – praktisk fodtøj. Husk også kikkert, hvis du vil se fugle, men vi ser naturligvis på alt, hvad der bydes på i naturen nu.                                      

 

Vi mødes på dæmningen og kikker på fuglelivet der, hvor Holckenhavn Fjord gennem efteråret og vinterhalvåret er rasteplads for talrige vandfugle.

Herefter går vi en tur i den nærliggende dyrehave, en lille skov i et kuperet terræn. Dyrehaven er anlagt omkring 1550’erne i forbindelse med udvidelsen af Nyborg Slot og arbejdet med at gøre Nyborg til befæstet kongelig residensby under Christian 3 (1536-1559). Men allerede under Kong Hans (1481-1513) omtales en jagtmester og en kongelig dyrehave, som kan være identisk med den senere Christian 3.s dyrehave. Dermed er dyrehaven formentlig landets ældste. I 1957 blev dyrehaveskoven sammen med Holckenhavns jorder og skove syd for Holckenhavn Fjord fredet. Fredningens formål er bevarelse af landskabet i dets nuværende form, så arealernes karakter af herregårdsdrift opretholdes.

Vi fortsætter turen til Dyrehave Mølle, hvor vi får en rundvisning og hører om møllens historie. Dyrehave Mølle udgør et samlet kulturmiljø, som et væsentligt arkitektonisk vidnesbyrd om udviklingen af Danmark fra landbrugssamfund til videnssamfund. Møllen, der er fra 1858 og er med sine 25 meter og ialt med 7 lofter (etager), er én af Danmarks højeste møller. De senere år er møllen blevet restaureret, hvor galleriet er udskiftet, tandhjulene gennemgået og møllestenen bildet, hvilket gør, at møllen nu igen er klar til at male korn.
I det tilstødende “Kongens fadebur” får vi en sandwich. Drikkevarerne er for egen regning og skal købes på stedet. Møllen og fadeburet drives af frivillige.

Vi skal give besked til Dyrehave Mølle om deltagerantallet senest den 8. nov., så husk at melde til.

Læse mere om Kongens fadebur her