Kohaveskoven

Dato/tidspunkt
Dato: 28, oktober, 2022.
Tidspunkt: 13: 00 - 16: 00.

Lokation
Kohaveskoven

Kategori


Turguide: Rikke Molin, naturvejleder for Odense Kommune, Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune.
Kontaktperson: Birthe Rosholt
Mødested og tid:

Vi mødes på p-pladsen ved Kohaveskoven, Grevenlundsvej, 5200 Odense SØ.

Googlemaps for mødestedet

Pris: Gratis for medlemmer – alle er velkomne
Husk

Kaffe, the, kage til eftermiddag. 

Tag tøj på efter vejret. Der er læ i skoven, men der kan komme en byge.

Stierne er naturstier og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på. Der er et godt stykke at gå, men det er grusstier. Husk også kikkert, hvis du vil se fugle, men vi ser naturligvis på alt, hvad der bydes på i naturen nu. 

Kohaveskoven er et af de største sammenhængende naturområder i Odense Kommune på cirka 140 hektar. Undersøgelser viser, at mange dyre- og plantearter har dårlige vilkår i området, men at vi fortsat har muligheden for at skabe et særligt naturområde i Kohaveskoven – for sommerfugle, frøer, fugle, blomsterplanter og mennesker.

15. juni Fonden har støttet udviklingen af naturen i Kohaveskoven med 1 mill. kr. og kommunen har yderligere bevilget 1,5 mill kr. Der er lavet et udkast til en plan for hvordan vi kan få flere dyr og planter i Kohaveskoven og sikre bedre muligheder for at opleve den.
For at give naturen bedre plads har kommunen følgende forslag:
Træer skal blive gamle og blive i naturen. Vi fjerner ikke træer fra området. De gamle udgåede eller væltede træer giver føde og levesteder for mange planter og dyr. Vi vil fælde farlige træer langs stier og lignende. Kvæg og heste skal græsse på en stor del af området. Alle nuværende hegn fjernes og et ydre hegn skal holde dyrene inde. Dyrene skaber variation og dermed plads til flere plante- og dyrearter. Vi regner med, at dyrene kan være med til, at områdets orkide Tyndakset gøgeurt kan sprede sig. Her og nu har Kohaveskoven brug for starthjælp. Derfor graves vandhuller så padder og andre dyr får gode vilkår. Den sjældne løvfrø udsættes. Der laves lysninger i skoven, så blomsterplanter kan skabe nyt liv i skoven.

Her kan du læse om Odense Kommunen udkast til udvikling af området:
Udkast til samlet plan for Kohaveskoven 
Kort over Kohaveskoven 
Kohaveskovens skovbegravelsesplads