Dalby Høj og Munkebo Bakke

Dato/tidspunkt
Dato: 13, maj, 2023.
Tidspunkt: 10: 00 - 16: 00.

Kategori


 

Turguide: Mia Rafn Hansen
Alex Haurand
Preben Nielsen
Kontaktperson: Birthe Wallin Rosholt
Mødested og tid: Vi mødes for enden af vejen ud for Solbakken 909, 5330 Munkebo

Koordinater for mødested

Pris: Gratis for medlemmer.
Hvis du har interesse i at blive medlem af foreningen, er du naturligvis velkommen til at deltage gratis i et par af vores ekskursioner eller øvrige arrangementer, inden du beslutter dig for et medlemskab.
Tilmelding: Ingen
HUSK: Medbring madpakken som spises på Munkebo Bakke og evt eftermiddagskaffen, som vi drikker ved Boels Bro. 
Stierne er naturstier  og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på.                                    

Dalby Høj indgår i en 20 km. lang vandretur i og omkring Munkebo, den såkaldte Munkebosti, men vi nøjes med et lille udsnit af den. Vi starter ekskursionen ved Dalby Høj hvor vi hører om områdets historie, fra det var en overset naturperle, til Kerteminde Kommune ryddede området, og et kogræsserlaug efterfølgende blev stiftet og i dag afgræsser området. Her vil Alex Haurand fortælle om Dalby Høj Kogræsserlaugs historie, og om hvordan lauget arbejder med både at sikre biodiversiteten i området og bæredygtigt kød til fryserne. I kombination hermed vil naturvejleder Mia Rafn Hansen fra friluftsformidler.dk fortælle om de naturværdier, som køerne er med til at opretholde på Dalby Høj.

Efter at have gennemtrævlet Dalby Høj, kører vi videre til Munkebo Bakke, hvor vi først spiser vores madpakke. Herefter kigger vi nærmere på en enestående mulighed, som Kerteminde Kommune har valgt at investere i. Kommunen ejer et område lige neden for Munkebo Bakke, som indtil 2023 har været bortforpagtet og benyttet til konventionel kornproduktion. Men nu har Kerteminde Kommune valgt at hjemtage området og konvertere kornmarken til natur. Preben Nielsen fortæller nærmere om den enestående mulighed, som kommunen har for at skabe et stort overdrevsareal og om, hvilke metoder, der kan anvendes til at sikre, at det bliver et artsrigt overdrev, som kan understøtte biodiversiteten i kombination med de andre naturområder i nærheden.

Hvis deltagerne har overskud til mere, kan vi køre til Boels Bro og drikke eftermiddagskaffen og efterfølgende se lidt nærmere på botanikken i strandområderne og fjordens fugle.

Dalby Høj
Dalby høj ligger 22 meter over havets overflade i den vestlige ende af Munkebo Bakke, hvor bakken knækker over og skråner stejlt ned mod Lindøværftet/Odense Havn. Navnet ”Dalby Høj” henviser formodentlig til en tidligere landsby, som forsvandt i Vikingetiden, og en oldtidshøj af dette navn. På højdedraget omkring Dalby Høj lå tidligere 4 oldtidshøje, men desværre er flere af disse fortidsminder beskadiget eller helt fjernet. Dalby Høj har lidt en krank skæbne gennem årene, for allerede i 1840’erne blev dele af højen sløjfet. Ødelæggelserne af højen fortsatte under krigen i 1864, hvor der blev opstillet en kanonstilling til bevogtning af Odense Fjord. Mange randsten blev fjernet, og ved samme lejlighed gik det ud over flere andre bronzealderhøje i området.

Naturen i området har også gennem årene lidt en krank skæbne. Men i 2008 foretog Kerteminde kommune en gennemgribende rydning at træer og buske på området, og efterfølgende har Dalby Høj Kogræsserlaug stået for at vedligeholde Dalby Høj, hvor nu 10 køer går og laver naturpleje på det 15 ha store genskabte overdrevsområde til gavn for flora og fauna. Alex Haurand vil fortælle om Kogræsserlauget, hvor hver anpartshaver deltager i 3 arbejdsdage om året og modtager 1/4 del af kødet fra det parterede dyr, når sæsonen er slut. Dyrene slagtes omkring november, og kødet fordeles efterfølgende mellem anpartshaverne. En anpart svarer til 60-80 kg magert oksekød til fryseren. Græsarealet, hvor dyrene græsser, stilles gratis til rådighed af Kerteminde Kommune og Odense Havn for at bidrage til pleje af naturen på Dalbyhøj.

Området rummer flere forskellige naturtyper bl.a. overdrev/græsland, og der er flere kilder/vældmose i området. Selv om området har været tilgroet og uden afgræsning gennem en årrække, rummer det fortsat en meget rig flora, og der er i dag registreret mere end 200 plantearter, hvoraf flere sjældne og biotopskarakteristiske arter. Her vil naturvejleder Mia Rafn Hansen fra friluftsformidler.dk fortælle om naturen på Dalby Høj. I vældmoserne og de fugtige partier kan man støde på arter som Tvebo Baldrian, Butblomstret Siv, Enskællet Sumpstrå, Sumpkarse, Blåtop og Smalbladet Kæruld. På de tørre overdrev kan man finde karakteristiske arter som Bredbladet Timian, Blød Storkenæb, Kornet Stenbræk, Kamgræs, Hjertegræs, Glat Rottehale og Nøgleblomstret Klokke. Går man fra de våde områder op til de tørre, kan man være heldig at finde ikke mindre end 11 arter af Star.