Romsø

Dato/tidspunkt
Dato: 6, juni, 2022.
Tidspunkt: 08: 45 - 16: 45.

Kategori


Turguide: Biolog Preben Nielsen
Kontaktperson: Lone Skov
Mødested og tid: Vi mødes på Kerteminde Fiskerihavn, Søndre Havnekaj 3, 5300 Kerteminde ved Romsøbåden kl 08:45 (præcis). Vi er i Kerteminde igen ca. kl. 16:45. 
Googlemaps for mødested
Pris: Kr.: 250,-.

Ekskursionen er KUN for foreningens medlemmer. Beløbet indsættes på Naturhistorisk Forening for Fyn´s konto  i Nordfyns Bank reg. nr. 6864 konto nr. 1077927. HUSK at anføre navn på indbetaler.

Tilmelding: Bindende tilmelding er nødvendig og skal ske til Lone Skov. Seneste dato for tilmelding er torsdag den 1. juni. Tilmeldingen er først gældende ved en bekræftelse fra Lone på mail eller SMS og beløbet er indsat på Naturhistorisk Forening for Fyn´s konto. HUSK at anføre navn på indbetaler. Vi har kun reserveret 17 pladser (en båd) og den fyldes op efter ”først til mølle” princippet.
HUSK: Madpakke og drikkelse – der er ingen indkøbsmuligheder på øen. Stierne er naturstier og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på. Der er ikke langt at gå, men der er som oftest meget vådt. Husk også kikkert, hvis du er interesseret i fugle.                                      

 

OPDATERING den 5. juni 2022 kl 11:30

Vi har fået en foreløbig meddelelse fra Skipperen på Romsø-båden om, at med den vindretning og styrke kan han sandsynligvis ikke lægge til ved molen på Romsø. Det betyder, at vi vil blive nødt til at aflyse vores tur til Romsø i morgen. Vi beklager naturligvis meget, men vi er desværre ikke herre over vejret.
 
Hvis turen aflyses, håber vi at kunne afholde den på et senere tidspunkt. Har du ikke mulighed for at deltage på det tidspunkt, tilbagebetaler vi naturligvis det indbetalte beløb.
 
I løbet af aftenen vil vi få den endelige besked, og du vil høre nærmere, så snart vi ved mere.

 

Achton Friis beskriver Romsø i ”De Danskes Land” på følgende måde: ”Den lille runde Ø ligger yderst mod Nordvest i Storebelt, kun adskilt fra Hinsholms Kyst ved det 3 km brede Romsø Sund. Med sin Kuppel af Skov og ved hele sit yndige, idylliske Udseende virker den allerede langt ude fra Vandet som et Særsyn og et Æventyr, sammenlignet med de andre barske og for det meste skovløse Storebeltsøer”. Med på rundrejsen i Danmark var Kertemindemaleren Johannes Larsen. Han udtalte at “Den kønneste Ø af alle Øerne er Romsø ved Kjerteminde” og han havde sammenligningsgrundlaget i orden efter, at han i 1924 havde afsluttet togter til 132 danske øer.

Grøn frø er almindelige på Romsø

Selv om det er 100 år siden, at Achton Friis beskrev Romsø som et eventyr, så er en tur til Romsø stadig en oplevelse ud over det sædvanlige. Naturen på Romsø er meget unik og består af skov, overdrev og strandenge. I skoven kan der ses nogle typiske eksempler på ellesump. Det er en skov- og landskabstype, som var mere udbredt i Danmark for 150 år siden, før industrialiseringen tog fart og satte sit præg på landskabet og naturen.  Andre dele af skoven er forholdsvis urørt og rummer mange spændende planter, fugle og insekter. På øens fuglereservat “Maden” er der registreret over 170 fuglearter, nogle kun som gæster, mens ca. 50 arter yngler her, bl.a. forskellige arter af svømmeænder, og der er store kolonier af stormmåger og hættemåger.

Romsø præges af den store bestand af dådyr, som formentlig har været på Romsø siden middelalderen. Allerede i Kong Valdemars Jordebog fra 1200-tallet kan man læse om hjortevildt, og i Erik Pontoppidans Atlas fra 1700-tallet angives, at øen har en dyrehave. Dådyrene er også med til at give hvidtjørnene deres karakteristiske ”timeglas-former” På flere af de spændende overdrev står netop disse karakteristiske hvidtjørn, som er tætbidte og fremstår malerisk med fodposer.

Under englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet blev øen belejret. Englænderne oprettede et fort. Store dele af skoven blev fældet, og øens beboere blev truet og forlod øen. Ejeren af Hverringe på Hindsholm tog i 1809 initiativ til et vellykket militært togt til Romsø. I alt 100 englændere, som havde indtaget øen, blev taget til fange og interneret i Kerteminde Kirke. Men historien fortæller også, at englænderne fældede hele skoven på Romsø på nær et træ – i dag kendt som Englænderegen. Vi kigger forbi og ser på den imponerende kæmpe. Men selv om det er et gammel egetræ, er de Småbladet Lind måske endnu ældre. Vi kigger naturligvis også på dem.

Da englænderne var væk, søgte nogle af beboerne tilbage til Romsø, hvor de ernærede sig ved landbrug og fiskeri. I begyndelsen af 1900-tallet boede der 50 mennesker på Romsø. På øen var dengang 8 huse foruden skole og fyrtårn. Landbruget ophørte i 1961, og fyret lukkede i 1973. Sidst i 1990’erne flyttede øens faste bestyrer, og Romsø er nu ubeboet bortset fra nogle få sommergæster.