Et museklik her henter programmet august-september 2018 i printformat


TUR TIL DEN GENFUNDNE BRO VED GAMMELSTRUP – RIVÆRKET OG KLOSTER MØLLE

MØDETID: Søndag den 30. SEPTEMBER 2018 KL. 10:00
MØDESTED: PARKERINGSPLADSEN VED DEN GENFUNDNE BRO.
ADRESSE: Vestbirkvej 2, 8740 Brædstrup.
Dette er den officielle postadresse, som I koder i GPS’en. Man skal IKKE til Brædstrup!
Broen ligger mellem landsbyerne Vestbirk og Gammelstrup,
TURLEDER: Bodil og Ulrik Schrøder, tlf. 40 98 25 16
MEDBRING: Sædvanlig forplejning og ordentligt fodtøj
TILMELDING: Ingen
Broen er en rigtig ”cowboy-bro”, som er fra den smalsporede banes tid, bygget højt over Gudenåens oprindelige løb. Da banen blev udvidet til normal sporbredde i 1929 blev broen dækket af en kæmpedæmning, hvor den smule vand, der var tilbage i åen, løb gennem et par store rør. I 2014 blev broen atter afdækket og fremstår nu i sin oprindelige stand. Turen fra parkeringspladsen til broen er ganske kort, og der findes muld-toilet. Vi går en tur langs det ”Gamle Åleje” – der er gode muligheder for at se isfugl. Da jeg var barn, var der også vandstær om vinteren. Herefter kører vi ca. 10 kilometer mod nord til bagsiden af Sukkertoppen og går ud til Riværket, hvor Benediktinermunkene i tidlig middelalder lukkede Gudenåens oprindelige løb og gravede en kanal ned til deres møller ved Voer Kloster (kanalen er 1300 meter lang). Turen fra parkeringspladsen til Riværket er 700–800 meter lang ad let farbar skovvej/ski – her er også rig mulighed for at se isfugl samt mange svampe. Sluttelig kører vi ned til Kloster Mølle, hvor vi kan indtage frokosten i en fin gammel lade med borde og bænke ved Kloster Mølles parkeringsplads. På Kloster Mølle er der diverse udstillinger og i én af de gamle tørrelader er der indrettet fugletårn (gode muligheder for havørn og isfugle). Herefter slutter den officielle del af turen. Hvis der stadig er krudt tilbage og vejret er godt kan en tur op på Sukkertoppen anbefales. Der er en fantastisk udsigt over Mossø, Gammel Ry, Salten Langsø mv.

Søndag d. 22. april gik turen til Langeland Hvor Claus var turleder. Vi startede i Longelse Bondegårdsskov. En avnbøg ses i baggrunden.
-------------------Skælrod set ved Gulstav


Orkidetur til Staksrode Skov

Søndag d. 27. maj 2018

Staksrode Skov er en af Østjyllands mest dramatiske kyststrækninger med den blandede løv- og nåleskov. Skoven langs kysten er urørt naturskov, hvilket betyder, at naturen får lov til at gå sin gang, dvs. væltede træer eller faretruende skæve træer bliver ikke fjernet. I løvskoven finder man bøg, eg, ær, ask og buskarter som kvalkved, tjørn, pil, druehyld, benved, slåen og rød kornel. I skovens bundflora kan man finde sjældne orkidéer som ægbladet fliglæbe, skovgøgelilje, langsporet gøgelilje og ikke mindst stor gøgeurt, der kun vokser få stedet i Danmark.Kære foreningsmedlemmer

 

Gennem årene har jeg haft mange gode oplevelser på foreningens ekskursioner. Derfor glæder det mig også, at der på generalforsamlingen var stemning for at fortsætte foreningen.

  På det konstituerende bestyrelsesmøde i Naturhistorisk Forening for Fyn blev jeg formand. Det er en opgave, jeg ser frem til at påtage mig i den gamle hæderkronede forening. Når jeg ser tilbage på rækken af tidligere formænd og -kvinder føler jeg en ærbødighed overfor tillidshvervet, men også et tungt ansvar for at bringe foreningen frem til sit 100 års jubilæum. Men heldigvis kan det ske i samarbejde med en engageret bestyrelse, som konstituerede sig således:

 
Formand: Preben Nielsen
Næstformand : Anders Lykke
Kasserer: Lone Skov
Sekretær: Bente Lambertsen
Webmaster: Ole Fredslund-Hansen
Medlemmer: Birthe Rosholt
Flemming Christiansen
Suppleant: Leif Laursen

Bestyrelsen har forsøgt at sammensætte et spændende program for foråret og har allerede efterårsprogrammet i støbeskeen. Bestyrelsesmødet bar heldigvis præg af både et engagement og en entusiasme for at arrangere spændende ekskursioner for foreningens medlemmer - både de traditionelle og mere nyskabende. Jeg håber, at det falder i medlemmernes smag. Ellers er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. Også hvis I har ønsker til nye ekskursioner.

  Det er ingen hemmelighed, at vi ikke er Fyns største forening, og at vi gennem en længere årrække har oplevet en medlemstilbagegang. Den udvikling skal vi have vendt. Ikke sådan at vi skal være størst på Fyn, men de ekskursioner, som vi udbyder, skal fortsat have en høj kvalitet.

Trods medlemstilbagegangen betyder det dog ikke, at vi er en fattig forening. Vi har en pæn kassebeholdning takket være de foregående bestyrelsers fornuftige dispositioner og ikke mindst takket være Jørgen Frandsens store indsats. Det bliver nu Steen Lauritsens opgave at sidde tungt på pengekassen, så vi ikke formøbler formuen væk. Men dog ikke tungere end at vi kan bruge foreningens formue til glæde og gavn for foreningens medlemmer. Det gør vi bl.a. ved at yde et tilskud til Romsøturen, så overfarten bliver billigere. Desuden betaler vi entreen til Møntergården. På efterårsturen til medicinhaven på Langeland betaler vi også entréen for foreningens medlemmer. En af de andre ændringer Steen har foretaget, er at skifte bank. Det har bl.a. reduceret vores udgifter til gebyrer m.m.

  Et fællestræk for foreningens medlemmer er, at vi sætter pris på gode naturoplevelser, hvor et fagligt udbytte er i højsædet, naturligvis i et hyggeligt selskab. Et andet fællestræk er, at vi gerne deler vores oplevelser og viden om naturen med andre. Derfor skal vi også have spredt kendskabet til foreningen til ligesindede. Her forsøger vi at være med på den digitale bølge. Ole styrer vores hjemmeside og sikrer, at informationer om foreningen, turprogrammet og andet er til rådighed og opdateret. På længere sigt vil vi gerne gøre mere ud af hjemmesiden, men vi kan ikke nå alt på en gang. Vi har også oprettet en facebookgruppe til foreningen. Indtil videre er gruppen kun åben for foreningens medlemmer. Tanken er, at bruge gruppen til at sprede kendskabet til foreningen og på lidt længere sigt at udnytte den til at udveksle informationer om den fynske natur. Jeg vil opfordre dig til at tilmelde dig gruppen, så vi kan afprøve om gruppen har en berettigelse.

  Et af de nye tiltag vi drøftede i bestyrelsen var foredrag. Det er indeholdt i foreningens virkemidler og har tidligere være brugt i foreningen. Den tradition overvejer vi at genoptage. Selv om naturen ligger i dvale i de mørke og kolde vintermåneder, behøver foreningen jo ikke gøre det. Vi forestiller os, at foredragene bl.a. kunne bruges som oplæg til nogle af året ekskursioner. Naturligvis kunne foredragene også bidrage til at gøre os klogere på aktuelle emner og problemstillinger. Forslag og ideer til foredrag modtages meget gerne.

  I bestyrelsen glæder vi os til at se jer på ekskursioner

  Preben Nielsen