Generalforsamlingen er udsat

14. marts 2020 Bestyrelsen 0

Bestyrelsen har vi besluttet, at udsætte generalforsamlingen i Naturhistorisk Forening for Fyn til et senere tidspunkt. Vi afventer situationen og afholder generalforsamlingen, når forholdene tillader det.

Biodiversiteten på Holckenhavn Gods øges

13. marts 2020 Bestyrelsen 0

Biodiversiteten på Holckenhavn Gods øges efter ejerne har indgået en aftale om, at 143,7 hektar skov omlægges til biodiversitetsformål. 7,69 hektar til urørt skov, og 385 træer skal stå til ”biologisk død”.

Ny Rødliste – trist læsning

1. februar 2020 Bestyrelsen 0

Den nye rødliste er endnu en gang en trist konstatering af at det gamle udtryk “Ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø har fået det ringere af regeringens miljøpolitik” ikke holder i den virkelige verden.