Synspunkt: Får Biodiversitetsrådet en chance til?

13. december 2023 Bestyrelsen 0

Synspunkt fra et medlem: Med det statslige udgiftsloft for 2024 på 569.200 millioner udgør de 4 millioner til Biodiversitetsrådet et svimlende lille beløb, og man må spørge sig selv: Har vi virkelig ikke råd til ”En rig natur i et rigt samfund”?”

Biodiversitetsrådet anbefaler en biodiversitetslov

13. december 2023 Bestyrelsen 0

Hvis tabet af biodiversitet skal stoppes, skal mængden af beskyttede samt strengt beskyttede områder øges markant i Danmark. Biodiversitetsrådet anbefaler konkret, at Danmark får en biodiversitetslov , der kan sikre, at de nødvendige indsatser igangsættes og løbende justeres, så de politisk fastsatte nationale mål kan indfries.

Rødme Svinehaver

19. juli 2023 Bestyrelsen 0

Rødme Svingehaver rummer biotoper som overdrev vandhuller, rigkær, hængesæk, skovsumpe og bøgeskov. Overalt er området oversået med store sten, som giver et hint om, at der sandsynligvis aldrig har været sat en plov i de stejle og højtbeliggende bakker siden istiden, men arealet kun har været anvendt til græsning. Netop den kombination gør, at der forekommer en meget stor biodiversitet.

Brændholt Bjerg

10. juli 2023 Bestyrelsen 0

I det kuperede landskab på Midtfyn ligger Frøbjerg Bavnehøj og det spændende overdrev på Brændholt Bjerg. Det artsrige overdrev på Brændholt Bjerg, hvoraf 8,6 hektar blev fredet i 1968, rummer et yderst artsrigt plante- og insektliv, og et opslag på arter.dk viser, at der på Brændholt Bjerg gennem årerne er registreret tæt på 400 arter.

Overdrev som tema for årets ekskursioner

7. juni 2023 Bestyrelsen 0

Næst efter skov er overdrev den naturtype, som rummer flest, rødlistede arter. Overdrevenes vegetation er typisk artsrig og domineret af en række almindelige danske græsser og urter, som er lyselskende og tørkeelskende – alle arter, som er nøjsomme og tilpasset græsning. På ekskursionerne skal vi naturligvis svælge i både de sjældne overdrevsarter, men også have øje for hvilke arter, der er karakteristiske for overdrev, og hvilke arter der anvendes til adskillelse af de forskellige overdrevstyper.

Global naturaftale vedtaget på COP15 – på papiret

28. december 2022 Bestyrelsen 0

På FNs biodiversitetskonference indgik 196 lande efter flere års forarbejde under FN’s Biodiversitetskonvention samt to intense uger med topmøde-forhandlinger i Montreal i Canada en tiårig global aftale om at sætter ind overfor biodiversitetskrisen, hvor landene har forpligtet sig til at vende årtiers tilbagegang med udryddelser af arter og ødelæggelser af leveområder og økosystemer.

Biodiversitetsrådet dumper den danske indsats for biodiversiteten

25. december 2022 Bestyrelsen 0

Hvis du ikke orker at læse mere om, hvor elendigt det står til med beskyttelse og bevarelsen af biodiversiteten i Danmark, skal du holde dig langt væk fra Biodiversitetsrådet første rapport ”Fra tab til fremgang – beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv”. Når rapporten alligevel er meget anbefalelsesværdig læsning, skyldes det, at den er fagligt velunderbygget med en solid evidens, som underbygger konklusionerne og ikke lader sig forføre af enkeltinteresser eller strømninger på sociale medier.