Sædballe Fredmose og Gulstav mose på Langeland

Dato/tidspunkt
Dato: 18, august, 2024.
Tidspunkt: 10: 00 - 15: 00.

Kategori


Turguide: Claus Dalskov
Kontaktperson: Bente Lambertsen
Mødested:

Fredmosevej. Sidevej til den langelandske hovedvej kort efter Tryggelev. Kør frem til mosen ca. en km fremme. Desværre er der dårlige parkeringsforhold og man kan kun færdes på 2 grusveje, hvorfra dele af mosen kan overskues.

Googlekoordinater til Fredsmosevej

Pris: Gratis for medlemmer
Tilmelding: Ingen
HUSK: Madpakke til din frokost og evt. kaffe – snack til formiddag og eftermiddag.  Tag godt med tøj på, da der godt kan være blæsende på klinten.

Stierne er naturstier  og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på.                                        

Fredmosen er jo nærmest en legende i fuglekredse fra 60-erne og nogle årtier frem. Desværre er den falmet ganske gevaldigt gennem bl.a. tilløb af næringsrigt drænvand og stærk tilgroning. Fredmosen er et ganske stort moseområde, hvor tagrør er udbredt i det meste af mosen. Langs kanterne med masser af buske og træer og kun få åbne vandområder. Der yngler bla. Rørhøg, Rørdrum og Skægmejser + mange vandfuglearter og sangere.  I august ses ofte Lærkefalke fouragere på Guldsmede.

Vi ser på hvad der er af fugle og botanik.

Derefter kører vi til Gulstav lidt længere sydpå. Her spiser vi den medbragte madpakke i ”hytten med træhestene”. Stedet ligger på højre side af hovedvejen omkring 100 m før den sydligste P-plads på Dovns Klint.

Så går/kører(?) vi til Gulstav mose (Claus bestremmer) hvor vi ser på fugle, planter og måske de vilde heste. Gulstav mose er en kalkrig mose med bla. Hvas Avneknippe. Her yngler også en del vandfugle, sangere, Rørhøg og nogle år også Rørdrum. I træktiden kan der ses rigtig mange forskellige arter ved og over mosen. Der er et fint nyt fugletårn og gode parkeringsmuligheder.