Tid til at knække anemoner med nakken

10. april 2022 Bestyrelsen 0

Man ved med sikkerhed, at det er forår, når anemonerne med sit store hvide tæppe indtager skovbunden i de fynske skove. Eller som nogen udtrykker det: Det er tid til at knække anemoner med nakken.

Julefluen

17. december 2021 Bestyrelsen 0

Julefluen eller vinterfluen er ikke en ikke en videnskabelig betegnelsen. Men alligevel er den interessant både set ud fra et videnskabeligt og historisk perspektiv.

Et æresmedlem af de sjældne

8. december 2021 Bestyrelsen 0

I forbindelse med den sidste generalforsamling udnævnte bestyrelsen Anders Lykke som æresmedlem af foreningen, og med anerkendelsen fulgte en akvarel af Jens Gregersen.

Danmark har fået et Biodiversitetsråd

1. december 2021 Bestyrelsen 0

Danmark har fået et biodiversitetsråd, som får til opgave at rådgive omkring, hvordan vi får mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere, samt hvordan naturen får de bedste betingelser for at trives. Biodiversitetsrådet skal kort sagt være naturens vagthund.

Ny naturindikator for den danske biodiversitet

18. november 2021 Bestyrelsen 0

Med den nye naturindikator kan man for første gang se, hvor god naturtilstanden er, hvor godt naturen er beskyttet af dansk lovgivning og hvor gode vi har været til at give plads til den vilde naturs egne processer. Næppe overraskende viser resultaterne, at Danmark endnu ikke har formået at reservere arealer til vild natur, som er strengt beskyttet.

Søer i fritiden – Nyt spændende Citizen Science projekt

18. september 2021 Bestyrelsen 0

Hvordan kan du både blive klogere på vandkvaliteten samt plante- og dyrelivet i de fynske søer og vandhuller og samtidig hjælpe en forsker med at indsamle endnu mere viden om søerne. Det lyder måske lidt uoverskueligt – men her kommer det nye spændende Citizen Science projekt til hjælp som Sara Egemose ph.d. i biologi og lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet arbejder med på projektet ”Søer i fritiden”

Biodiversiteten på Holckenhavn Gods øges

13. marts 2020 Bestyrelsen 0

Biodiversiteten på Holckenhavn Gods øges efter ejerne har indgået en aftale om, at 143,7 hektar skov omlægges til biodiversitetsformål. 7,69 hektar til urørt skov, og 385 træer skal stå til ”biologisk død”.