Odder på Fyn

Af Jesper Vagn Christensen, biolog ved Miljøstyrelsen Fyn

I marts og april 2022 har Miljøstyrelsen eftersøgt odder i Danmark i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Miljøstyrelsen Fyn har eftersøgt arten på selve Fyn, på Tåsinge, Ærø og på Langeland. Det foreløbige resultat er, at odder findes udbredt på hele Fyn og enkelte steder på Langeland. Eftersøgningen afsluttes med udgangen af april 2022.

Eftersøgningen af odder foregår i kvadrater, der måler 10 km x 10 km. I hvert kvadrat har vi udvalgt stationer, hvor odder kan tænkes at have efterladt spor. Det kan være, hvor vejbroer krydser vandløb, hvor vandløb løber ud i havet, eller hvor en dæmning skiller et nor fra havet. Når vi har fundet spor fra odder ved én af de udvalgte stationer i ét 10 km kvadrat, betegner vi kvadratet som positivt, og rykker videre til det næste. I Natura 2000-områderne – f.eks. ved Odense Fjord eller langs Odense Å, kigger vi efter odderspor på alle de udvalgte stationer.

De spor som vi kigger efter, er ekskrementer, kirtelsekret og fodaftryk. Det er oftest ekskrementerne vi finder. Dem placerer odderne på store sten eller større stykker træ ved vandløbsbredden ofte tæt på en bro. De kan også placeres på en græstue eller på en forhøjning på bredden af vandløb eller sø. De friske ekskrementer er sorte eller mørkegrå, tit skinnende og de indeholder masser af fiskeskæl og fiskeknogler. Ekskrementerne har en langtidsholdbar fiskeagtig, trannet lugt – måske med et strejf af anis, og de har slet ikke den ubehagelige lugt som ekskrementer fra hund eller kat har.

Kirtelsekretet er en slimet klat, der ofte anbringes sammen med ekskrementerne. Odderen benytter både ekskrementer og kirtelsekret til at markere sit territorium.

Fodaftrykkene kan være svære at kende, men hvor hund og kat har fire tydeligt markerede tæer, så har odderen fem tæer. Det er bedst at finde fodaftryk i fint sand eller i mudder, der ikke er alt for sjappet. I mudder kan man være heldig at se aftryk af den svømmehud som odderen har mellem tæerne.

Første gang odder blev eftersøgt i Danmark var i 2004. Dengang var der odder i store dele af det nordlige og vestlige Jylland, men ikke på Fyn og Sjælland. I 2011-2012 blev odder igen eftersøgt. Da fandt man odder i det meste af Jylland og i to 10 km kvadrater på Fyn. I 2017 var der igen næsten ”fuld plade” i Jylland, fund af odder i 16 10 km kvadrater på Fyn og 5 på Sjælland. I 2022 har odderen ifølge vores seneste opgørelse bredt sig til alle de fynske kvadrater, samt til to kvadrater på Langeland.

Indtil 1960 var odder udbredt i hele Danmark, bortset fra Bornholm. I 1990 var bestanden reduceret til omkring 200 dyr, der levede i Nordvestjylland ved Limfjorden.

Årsagerne til at odderen igen spredes til Danmarks vandløb, søer og kyster er nok flere. Odderen blev fredet i 1967, odderens levesteder blev bedre beskyttet og sikret mod forstyrrelser, og kvaliteten af mange vandløb er i bedring. Anvendelsen af stopriste i ruser har reddet mange oddere fra druknedøden. Endelig er der lavet faunapassager under vejbroer. Oddere vil ikke svømme under en vejbro. De kravler op af vandet og springer over vejen, for at hoppe i vandet på den anden side. Det indebærer en fare for at blive kørt over. En faunapassage i form af en række store marksten i vandkanten i den ene side af broen, eller en plankebro på ”hyldeknægte” lavt over vandkanten redder mange oddere fra trafikdrab.

Odderne har store territorier. En hanodder kan godt bruge 10 km af et vandløb. Hunnernes territorier er noget mindre, men der bliver ikke mange individer ved de forskellige vandområder. Odderen er et rovdyr. En undersøgelse fra 1981 af den procentvise forekomst af føderester i mave-tarm hos 61 oddere viste, at lige over 85 % af føden bestod af fisk. Heraf var knap 10 % laksefisk. Odder foretrækker fisk i størrelsen 9 – 21 cm. Ellers var der knap 10 % frøer på menuen, 2,6 % fugle, knap 2 % vandkalve og 0,8 % krebs og 0,8 % bløddyr.

Med stor spredning mellem individerne og en så varieret kost, er der næppe grund til bekymring for lystfiskere eller fugleinteresserede. Vi kan godt glæde sig over, at et oprindeligt dansk dyr er tilbage i den fynske natur.

Holckenhavn Fjord – et af de områder hvor Odderen ifølge arter.dk er registreret