Tema om skovens natur på årets ekskursioner

Østerø Skov ved Nyborg. Foto: Preben Nielsen

For første gang i mange år – om nogensinde – har foreningens ekskursioner et fælles tema. I bestyrelsen har vi besluttet, at årets ekskursioner skal have et fælles tema om skovøkologi og biodiversitet. Beslutningen er truffet ud fra, at biodiversiteten har trange vilkår i de danske skove, og desværre findes der generelt en manglende forståelse for, hvad det skal til for at understøtte biodiversiteten i skovene. Med årets ekskursioner håber vi at kunne sætte fokus på, hvad der karakteriserer naturmæssig god skov, og hvordan man kan se det i felten.

Det betyder, at vi på årets ekskursioner besøger nogle af de helt klassiske værdifulde skove ikke kun de fynske, men vi tager også en smuttur til både Sjælland og Jylland. På Fyn planlægger vi at besøge både Æbelø, Pipstorn skov og Romsø.

Da vi kun har en ret begrænset mængde skov af ordentlig kvalitet på Fyn, vil vi besøge henholdsvis Suserup skov for at se, hvordan urørt skov og store mængder af dødt ved påvirker biodiversiteten, og efterfølgende kører ud til Allindelille Fredskov for at se spredningen, i hvordan værdifulde skove kan se ud. I det jyske vil vi se nærmere på både urørt skov, naturskov og egekrat.

Naturligvis kommer der også andre ekskursioner – bl.a. en tur til Eskemose for at se på Svovlgule anemoner og til Klintholm for at høre klokkefrøer. Ligeledes vil vi følge op på det spændende Citizen Science projekt ”Søer i fritiden”, som vi deltog i sidste år.