Et æresmedlem af de sjældne

Lykkelig er den mand der finder en stor morkel.

I Naturhistorisk Forening for Fyn har vi ikke ødslet med at udpege æresmedlemmer, selv om bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter kan udnævne æresmedlemmer, der har gjort en stor indsats for foreningen. Men i forbindelse med den sidste generalforsamling udnævnte bestyrelsen Anders Lykke som æresmedlem af foreningen, og med anerkendelsen fulgte en akvarel af Jens Gregersen.

Anders har gjort en enestående og uegennyttig indsats for foreningen gennem mere end 45 år, hvor Anders altid velvilligt har stillet både sin store faglige viden og viden om ekskursionslokaliteter til rådighed.

I forbindelse med planlægningen og arrangement af ekskursioner både på Fyn, resten af Danmark og i udlandet har Anders altid være garant for en høj faglig kvalitet. Helt tilbage i 1976 arrangerede og ledte Anders sin første ekskursion i foreningens regi med en tur til Vadehavet. Senere var det også Anders, der tog initiativ til og arrangerede foreningens første udenlandstur og efterfølgende har han gentaget succesen mange gange. Foreningen har også nydt godt af hans store almene viden foruden trukket på hans store netværk af kontaktpersoner som ekskursionsguider, hvor han har hentet mange enestående kapaciteter ind.

Tilsvarende har Anders også delt gavmildt ud af sin store viden som leder på talrige ekskursioner. Naturligvis har det særligt været indenfor hans ekspertise om svampe og geologi, som vi på utallige ekskursioner har nydt godt af. Man kommer aldrig forgæves med selv de åbenlyst dumme spørgsmål.

Anders Lykke fortæller om den fynske geologi og landskabsdannelsen

Gennem mere end 30 år har Anders være bestyrelsesmedlem i foreningen, hvor han gennem mange år har været næstformand. Selv om Anders ved sidste generalforsamling valgte at stoppe i foreningens bestyrelse, har han lovet, at han stadig vil stå til rådighed for foreningen. Både det og hans mangeårige indsats i foreningen, er vi ham yderst taknemmelig for.

Tidligere i foreningens historie kan nævnes personer som Morten Lange og Niels Foged som æresmedlemmer.