Danmark har fået et Biodiversitetsråd

Danmark har fået et Biodiversitetsråd, og miljøminister Lea Wermelin har udpeget en håndfuld medlemmer, der er eksperter i hvert deres felt – dels i dansk natur og dels i juridiske og friluftslivsmæssige aspekter. Fornyelig kom der navn på formanden og de otte medlemmer, der skal sidde i rådet. Ønsket er, at Biodiversitetsrådet kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at løfte dansk natur og biodiversitet i de kommende år.

Etableringen af et Biodiversitetsråd er en del af natur- og biodiversitetspakke som er en aftale mellem regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet fra december 2020 med det fokus at give et historisk løft til dansk natur. Rådet får til opgave at rådgive omkring, hvordan vi får mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere, samt hvordan naturen får de bedste betingelser for at trives. Biodiversitetsrådet skal kort sagt være naturens vagthund.

Formanden for rådet bliver Signe Normand, der er professor i økoinformatik og biodiversitet samt centerleder på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.  Derudover har miljøministeren udpeget otte medlemmer til Biodiversitetsrådet. De er udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet og er alle eksperter inden for en bred vifte af viden relateret til biodiversitet:

Formanden for rådet bliver Signe Normand, der er professor i økoinformatik og biodiversitet samt centerleder på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.  Derudover har miljøministeren udpeget otte medlemmer til Biodiversitetsrådet. De er udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet og er alle eksperter inden for en bred vifte af viden relateret til biodiversitet:

Biodiversitet på land og i ferskvand:
Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet
Professor og centerleder Carsten Rahbek fra Københavns Universitet
Professor og centerleder Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet

Biodiversitet i indre farvande og åbent hav:
Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universet
Professor Niels Madsen fra Aalborg Universitet

Juridiske aspekter af biodiversitet:
Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet

Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet:
Professor Niels Strange fra Københavns Universitet

Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv:
Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet.