Ny naturindikator for den danske biodiversitet

Heldigvis er biodiversitetskrisen efterhånden kommet på den politiske dagsorden. Men hvordan står det egentlig til med biodiversiteten? Det spørgsmål har trængt sig mere og mere på og efterhånden er der opstået et behov for at kunne måle på biodiversitetens tilstand og udvikling og målrette indsatsen for at beskytte og forvalte biodiversiteten. 

Dette behov er nu blevet dækket med en ny landsdækkende indikator for biodiversitet – Kvaliteten af den fynske natur er helt i bund. Det betyder, at man for første gang ser, hvor god naturtilstanden er, hvor godt naturen er beskyttet af dansk lovgivning og hvor gode vi har været til at give plads til den vilde naturs egne processer. Næppe overraskende viser resultaterne, at Danmark endnu ikke har formået at reservere arealer til vild natur, som er strengt beskyttet.

”Dansk naturindikator” er udarbejdet af en forskergruppe fra Aarhus Universitet, som ved hjælp af data og vurderinger fra databaser og eksperter i biodiversitet, lovgivning og naturforvaltning har kortlagt, hvor vild den danske natur er.

Her er der tale om en videreudvikling på naturkapitalindekset (se omtalen på: ”Kvaliteten af den fynske natur er helt i bund”, hvor forskerne tager skridtet videre og medinddrager naturbeskyttelsen og de naturlige processer i vurderingen. Dermed kommer ”Dansk naturindeks” til at afspejle de vigtige forudsætninger, som et areal skal leve op til forhold til den internationale union for naturbeskyttelse (IUCN)’s kriterier for strengt beskyttede naturområder. Her inddrager man områdets flora og fauna, beskyttelse mod udefra kommende trusler, og om der er givet plads til de naturlige processer.

Hvordan det ser ud lokalt i dit nærområde, kan du selv dykke ned i på kortet: Dansk Naturindikator

Kortet er opbygget, så man kan vælge et vilkårligt område og få beregnet DNI-scoren som udtryk for, hvor meget dette område bidrager til beskyttelsen af biodiversiteten i Danmark.

Det er også muligt at dykke ned i scoren og se hvilke elementer, som bidrager til en høj eller lav score, og se hvilke dele af det valgte område, som bidrager med en høj eller lav score.

Scoren i Dansk Naturindeks er produktet af tilstand, beskyttelse og processer. Disse tre elementer af god naturforvaltning spiller sammen og forstærker hinanden. En indsats for naturen er altså mest værd, hvis den foregår i områder, som allerede er vigtige for truede arter, og hvis den både omfatter beskyttelse og plads til naturlige processer. Princippet er dermed, at de tre forskellige dimensioner af naturforvaltningen virker forstærkende på hinanden. I indekset ganger de tre scorer sammen og reskaleres, så den ligger fra 0 til 100.

Når et område ikke alene bliver vurderet på tilstanden, men også på områdets beskyttelse og de naturlige processer, der er frigivet i økosystemerne, åbner det for muligheden for at påvirke scoren markant, blot ved at give naturen de nødvendige forudsætninger.

Har du lyst til at fordybe dig mere i baggrunden, kan du læse mere her: Udvikling af en dansk naturindikator (DNI) (au.dk)