Søer i fritiden – Nyt spændende Citizen Science projekt

Hvordan kan du både blive klogere på vandkvaliteten samt plante- og dyrelivet i de fynske søer og vandhuller og samtidig hjælpe en forsker med at indsamle endnu mere viden om søerne. Det lyder måske lidt uoverskueligt – men her kommer det nye spændende Citizen Science projekt til hjælp.

Citizen Science – også kendt som borgerinddragende forskning – lyder måske højtragende, men i virkeligheden er det ret lavpraktisk. Det handler om at inddrage borgere i forskning, så helt almindelige borgere på frivillig basis hjælper forskere ved at bidrage til f.eks. indsamling og analyse af data eller ved at stille tid og ressourcer til rådighed.

Netop det ønsker Sara Egemose ph.d. i biologi og lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet med projektet ”Søer i fritiden”. Projektet bygger videre på de gode erfaringer, som kom ud af 2020-versionen af ”Find en sø”. Her blev der indsamlet 427 vandprøver på Fyn, samtidig med at der også blev lavet formidling, undervisning og udarbejdet undervisningsmateriale.

Et så ambitiøst projekt koster naturligvis en hel del, men heldigvis har projektet fået en millionbevilling frem til 2025 fra Villum Fonden.  Bevillingen betyder, at projektet nu kan målrettes med at få børn til at agere forskere og via projektets tilbud blive ferskvandsbiologer og samtidig bidrage med nye værdifuldw data og viden om vores søer og vandhuller.  Målgruppen er ikke kun børn, men også deres familier, herunder også bedsteforældre. SDU vil gerne skabe en række fritidstilbud for børn og unge om søer og vandhuller. Derfor omfatter projektet 4 overordnede aktiviteter:
1. Søkufferter: Lån en kasse med udstyr og vejledninger og tag på opdagelse ved den lokale sø.
2. Søcamps: Forløb hvor børn og unge i 2-3 dage er sammen omkring søaktiviteter.
3. Book en formidler: Forskerne tilbyder at komme ud og holde oplæg
4. Find en sø og hjælp forskerne med at tage vandprøver, så vi alle kan blive endnu klogere.

I løbet af de fire år deltager Miljøstyrelsen i projektets følgegruppe og blandt andet bidrager med input mht. projektindhold. Desuden vil Miljøstyrelsen være med til at sikre forankring af projektet i relation til andre projekter på området, samt sikre projektets forankring både under og efter projektperioden. 2021-udgaven af undersøgelsen løber fra 9. august til 24. oktober

Stort analysearbejde for forskerne
Analysearbejde af de mange vandprøver fra sidste år er stadig i gang. Men allerede nu har de data, forskerne har bearbejdet, været med til at underbygge den eksisterende viden om, at f.eks. gadekær og regnvandsbassiner er meget mere næringsrige end f.eks. søer i gamle grusgrave. Overordnet set skal den store mængde data, der kommer ind via borgernes mange vandprøver, give et samlet billede af, hvordan f.eks. søens type, størrelse og beliggenhed indvirker på vandkvaliteten. En af de ting, som forskerne yderligere vil undersøge, er om søernes tilstand er stabile fra år til år, eller om der er en stor variation. Eksempelvis kan det forventes, at bl.a. vejret hen over året kan være med til at ændre på vandkvaliteten. I sidste ende skulle det gerne resultere i en meget bedre viden, end den man har i dag om, hvad der skal til for at forbedre vandkvaliteten til gavn og glæde for naturen og biodiversiteten.

Du kan læse mere om projekter på deres hjemmeside: https://www.syddanskuniversitet.eu/da/forskning/forskningsformidling/citizenscience/soer-i-fritiden og på deres Facebook-side https://www.facebook.com/Soerifritiden/

Sådan kan du hjælpe
Sidste år fik forskerne mange prøver fra bysøer, og derfor vil de meget gerne have flere prøver fra søer i det åbne land, så en sammenligning mellem land- og bysøer kan indgå i undersøgelsen. Men det kræver indsamling af vandprøver i landsøerne, og her kommer du ind i billedet. Når du alligevel kommer forbi den lokale sø – så snup en vandprøve og aflever den på det lokale indsamlingssted eller til Naturhistorisk Forening for Fyn´s generalforsamling. Fremgangsmåden er heldigvis ret simpel for, hvordan du hjælper med at indsamle søvand fra dit lokale vandhul. Du skal blot følge nedenstående ”kogebogs-opskrift”

  1. Inden du går ud til en sø, skal du downloade en app, der hedder “Find en sø”.
  2. Medbring foruden mobiltelefonen en frysepose eller en vandflaske (sodavandsflaske kan IKKE bruges).
  3. Du skal inden vandprøvetagning notere placeringen af søen, dato, kode fra appen og evt. andre informationer med kuglepen udenpå posen eller flasken. Husk at benytte en spritpen, så informationerne ikke går tabt undervejs.
  4. Prøven kan tages enten inde ved kanten af søen eller lidt ude fra kanten. Vandet må ikke blive hvirvlet op, så der kommer skidt og mudder med i prøven – så gå forsigtigt ud i vandet. Det er vigtigt, at posen eller flasken bliver trykket lidt ned under vandoverfladen (ca. 20 cm), så der ikke kommer overfladevand i prøven. Du skal indsamle cirka en halv liter.
  5. Gå ind på appen og følg guiden – herinde vil du bl.a. skulle tage et billede af søen, derfra hvor du har taget prøven. Billedet vil dernæst automatisk blive uploadet til SDU’s registreringssystem.
  6. Efter vandprøvetagning indleverer du prøven på et af indsamlingsstederne på listen (se nedenunder) Husk at stille vandprøven på køl indtil den afleveres på indleveringsstedet.

Afleveringssteder af vandprøverne
Odense Kommune: Dalum Bibliotek, Holluf Pile Bibliotek, Hovedbiblioteket, Odense C, Højby Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek, SDU, Tarup Bibliotek
Kerteminde Kommune: Fjord&Bælt, Kerteminde Bibliotek
Nyborg Kommune: Nyborg Bibliotek, Ullerslev Bibliotek, Ørbæk Bibliotek
Svendborg Kommune: Svendborg Bibliotek.
Faaborg-Midtfyn Kommune: Faaborg Bibliotek, Ringe Bibliotek, Årslev Bibliotek
Assens Kommune: Assens Bibliotek
Nordfyns Kommune: Bogense Bibliotek, Otterup Bibliotek.
Naturhistorisk Forening for Fyn´s generalforsamling den 6. oktober 2021 på Midtfyns Fritidscenter