Biodiversiteten på Holckenhavn Gods øges

Folketinget vedtog i 2016 en ”naturpakke”, der blandt andet skal forsøge at dæmme op for tabet af arter i den danske natur. Det skyldes, at naturen og biodiversiteten (biologisk mangfoldighed) i Danmark stadig står over for store udfordringer. Mange arter og naturtyper mangler plads og sammenhæng, og naturen skal have bedre vilkår til at eksistere på egne præmisser. Et af målene er at sikre biodiversiteten i skov ved at udlægge arealer i eksisterende skov til urørt skov og anden biodiversitetsskov, så der samlet opnås 25.000 ha biodiversitetsskov, Yderligere skal der plantes 13.300 ha. ny skov til biodiversitetsformål.

En del af denne sikring af biodiversiteten kommer til at ske på Holckenhavn Gods, hvor Godset ejere Christina og Dennis Hou Holck har indgået en aftale om, at 143,7 hektar skov omlægges til biodiversitetsformål. Det betyder, at skovdriften i skovområderne bliver omlagt, så hensynet til et mangfoldigt plante- og dyreliv prioriteres. I aftalen indgår også 7,69 hektar som urørt skov, og 385 træer skal stå/falde til ”biologisk død”. Træer, der er udpeget til ”biologisk død”, må ikke fældes, og når de på et tidspunkt vælter af sig selv, skal de blive liggende til glæde for et utal af organismer.  Når træet er dødt, begynder alskens insekter at invadere træet, og de begynder at nedbryde det. De gnaver, borer og spiser træet i en lang uendelighed – længe efter at træet er forsvundet af syne fra skovbunden. Ligeledes invaderer svampe, mosser og et utal af andre organismer træet.