Generalforsamlingen er udsat

Bestyrelsen følger naturligvis de fornuftlige anbefalinger, som myndighederne har udsendt for at mindske cornonasmitten.  Derfor har vi besluttet, at udsætte generalforsamlingen i Naturhistorisk Forening for Fyn til et senere tidspunkt. Det kommer næppe som en overraskelse, men det er alligevel lidt “øv”. Ikke mindst pga det spændende foredrag om “Molerfisk og globale klimaomvæltninger. Vi forsøger naturligvis at få foredragsholderen til at komme til generalforsamlingen, når vi er i stand til at afholde den.


Beslutningen om udsættelsen betyder, at vi ikke er i stand til at overholde foreningens vedtægter § 5 om, at “Generalforsamlingen afholdes i årets første kvartal.” Men vi anser det for bydende nødvendigt, som situationen i Danmark og på Fyn er lige nu, og fordi en del af medlemmerne befinder sig i risikogruppen. Vi afventer situationen og afholder generalforsamlingen, når forholdene tillader det.


Vi udsender inden længe forårets turprogram, men med StormP ord – “Så er det svært af spå – især om fremtiden”. Derfor ved vi heller ikke på nuværende tidspunkt, om vi er i stand til at afholde de planlagte ekskursioner i løbet af foråret. Den første er den 24. april til Eskemose Skov, hvor vi ser nærmere på forårsfloraen – særligt de svovlgule anemoner. Hvis vi aflyser, vil foreningens medlemmer få besked via mail, på Facebook og vores hjemmeside.