UDSAT: Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i år på Midtfyns Fritidscenter, tirsdag den 19. marts kl. 19:00

Sted
Midtfyns Fritidscenter
Søvej 34, 5750 Ringe

Tidspunkt
19:00 – 22:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens indstilling.
  4. Forhandling af spørgsmål og forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, 2 revisorer.
  6. Eventuelt.