Vorsø, skarver og andet godt

Dato/tidspunkt
Dato: lørdag, 19. juni, 2021.
Tidspunkt: 09: 45 - 17: 00.

Kategori


 

Turguide: Jens Gregersen
Kontaktperson: Lone Skov
Pris: Gratis for medlemmer – ikke medlemmer kr. 150,- incl. medlemskab af foreningen
Tilmelding: Tilmelding skal ske til Lone Skov som koordinerer kørslen. Det betyder, at ved tilmeldingen bedes du tilmelde

  • din adresse
  • ønsker at køre med nogen eller selv kan have nogen med
  • telefonnummer i tilfælde af, at vi bliver nødt til at aflyse i tilfælde af dårligt vejr

Vi deles om transportudgifterne.

HUSK: Stierne er naturstier  og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag gummistøvler eller vandrestøvler på. Medbring frokost og drikkelse evt. andre forfriskninger til dagen. Husk også kikkert, hvis du er interesseret i fugle.                   

OBS: Turen kan være anstrengende, da vi skal vade de ca. 700 meter fra Brigsted Strand til Vorsø. Vandet kan være lidt over knæhøjt-dybt. Derfor kan det være en god ide at medbringe badesko eller sokker, der må blive våde eller skiftetøj i form af tørre sokker, bukser og lign.

Vorsø er fredet, og der er adgang forbudt. Øen er kun tilgængelig via den gamle vadesti, og der er kun adgang for offentligheden i form af guidede ture få dage om året. Her er foreningen blandt de heldige og har fået lov til at besøge ikke blot den spændende ø, men også de eneste beboere på øen – Susanne og Jens Gregersen, som har lovet at vise rundt på denne helt enestående naturperle.

Vorsø, der ligger i Horsens Fjord er 62 hektar stor og her er naturen overladt til sig selv. Øen er, som landskabet omkring fjorden, resultatet af den seneste istids påvirkninger. Dog har landhævningen siden istiden givet øen en bræmme af lave strandenge og lavvandet kyst.

Øens højeste punkt er kun godt 6 meter. Selv om øens størrelse måske ikke påkalder sig den største opmærksomhed, så gør øens fredningshistorie og status som et levende, biologisk laboratorium den interessant langt ud over landets grænser.  Vorsø er et enestående naturreservat, som blev oprettet i december 1929 af Københavns Universitet med det formål, at her skulle dyre-, fugle- og planteliv kunne udfolde sig frit og uden menneskelig indgriben også de såkaldte skadelige. Det var zoologen Herluf Winge, der i 1919 testamenterede sin formue til universitetet, så det kunne investere i et passende sted til et reservat. Valget faldt på Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne, som har et samlet areal på cirka 60 ha. På det tidspunkt var der på øen nogle mindre landbrug og frugtavl, som efterfølgende blev afviklet. Staten er stadig ansvarlig for beskyttelsen, som blev iværksat pga. Herluf Winge. Staten har efterfølgende sikret det 895 ha store Vorsø Naturreservat, hvoraf 830 ha er søterritorium.

På Vorsø har naturen fået lov af tage over, og Vorsø rummer i dag et rigt og meget varieret dyre- og planteliv, med to artsrige løvskove, hvor ask, pil og ahorn er fremherskende, men man finder også bøg og eg. Mellem træerne er der små lysninger, hvor bregner, brændenælder, vilde hindbær og meget andet har indfundet sig. På markerne blev dræningen stoppet, og efterfølgende har krat bredt sig. Hvis man vil læse mere om Vorsø´s flora og vegetation fra 1929 til 1991, kan man gøre det i denne rapport Vorsø Flora og vegetation 1929-1´991

Vorsø er nok mest kendt for sine skarvkolonier, der etablerede sig i 1944, og siden har vokset stærkt og længe udgjorde den femtestørste i Danmark og toppende med omkring 5000 ynglepar i 1991. Skarven blev udryddet i Danmark i 1876 efter at have ynglet her siden stenalderen. Alene på Vorsø i Horsens Fjord skød man i perioden 1827-1845 mere end 10.000 skarver. Efter fredningen af Vorsø i 1928 fandt skarven tilbage til øen i 1944, men først fra 1972 fik den fred på Vorsø, og fra 1981 i resten af Danmark. I dag er der et fald i antallet af skarv på Vorsø måske pga. et fald i antallet af fisk. Øen er ligeledes hjemsted for et havørnepar og over 50 forskellige fuglearter, foruden der er registreret over 350 forskellige sommerfuglearter. Af større dyr findes der rådyr, ræve og grævlinger. Du kan læse mere om Vorsø i naturstyrelsens folder, hvor du også finder et kort over øen: Vorsø