Sybergkvæg og Sybergland

Sybergkvæg og Sybergland

Hvornår

søndag, 28. marts, 2021.     
17: 00 - 21: 00

Hvor

Gårdbutik ved Sybergkvæg
Tårup Bygade 34, Mesinge, Fyn, 5370 , Fyn

Event Type

 

Turguide: Ejerne af Sybergkvæg
Kontaktperson: Birthe Rosholt
Pris: Kr. 50 for medlemmer – maks. deltagerantal 20 personer
Tilmelding: Birthe Rosholt
HUSK: Medbring madpakke og drikkelse evt. andre forfriskninger til aftensmaden.
Stierne er naturstier og kræver solidt – praktisk fodtøj, så tag
gummistøvler eller vandrestøvler på.
Husk kikkert, hvis du er interesseret i fugle.
Corona-forholdsregler: Deltagerne skal medbringe gyldig Coronapas eller dokumentation for en negativ COVID-19-test, som er højst 72 timer gammel. Dokumentationen for enten en negativ antigentest (også kendt som hurtigtest) eller en negativ PCR-test (podning i halsen), skal indeholde navn, testtidspunkt samt testresultat.

Vi har nu fornøjelsen af at byde foreningens medlemmer velkommen på den første ekskursion efter genåbningen. Det bliver en ekskursion – med tilmelding efter først til mølle-princippet – til Sybergkvæg og Sybergland nord for Kerteminde. Her får vi muligheden for at opleve et spændende og varieret naturområde og komme på tæt hold af Sybergkvæget, som afgræsser engarealerne ved Sybergland.

Vi starter med en kvægsafari, hvor vi kommer med i en terrænkørende bil med stor trailer. Siddende på bænke i traileren, bliver vi kørt rundt i området. Derved kan vi komme tæt på det smukke Skotsk Højlandskvæg og deres kalve, mens ejerne af Sybergkvæg undervejs på turen vil fortælle om området, naturen og dyrene.

Rundturen i området varer ca. 1½ time, og herefter spiser vi vores medbragte madpakke i haven ved gården. Gårdbutikken er åben, så hvis du er blevet fristet til at smage skotsk højlandskvæg, vil der være mulighed for det. Du kan læse mere om Sybergkvæg på deres hjemmeside https://sybergkvaeg.dk/

Efter madpakken kan de, der har lyst til at udforske Sybergland gå en tur i området eller køre til p-pladsen ved Tårupstrandvej og gå en rundtur der.

Sybergland nordvest for Kerteminde er et reetableret naturområde på 72 hektar og er nærmeste nabo til golfbanen Great Northern. At kalde det et nyt naturområde er måske lidt af en tilsnigelse, for store dele af Sybergland er i virkeligheden gammel fjord, Tårup Strand, der oprindelig gjorde, at Hindsholm var en ø adskilt fra resten af Fyn.

Helt tilbage i 1660 blev det første forsøg på inddæmning forsøgt af tolder Johan Madsen. Han opførte en dæmning på det smalleste sted mellem Tårup og Over Kærby, og samtidig satte han en sluse i Bådsbækken ved Kertemindebugten. Den tørlagte fjordbund blev året efter forsøgt opdyrket, men da dæmningen brød sammen, blev fjorden igen oversvømmet. Johan Madsen genopførte ikke dæmningen, da inddæmningsforsøget havde bevirket, at han gik fallit.

Efter flere andre inddæmningsforsøg blev ”Taarup Fjord” i 1812 inddæmmet, men i de første årtier blev ”Tårup Inddæmmede Strand” anvendt til græsning og høslæt.  Først med oprettelsen af Tårup Strand Pumpelaug i 1924 blev området fuldstændig tørlagt og helt frem til 2011 var Tårup Inddæmmende Strand dyrket landbrugsjord. Men i forbindelse med etableringen af golfbanen Great Northern fjernede man drænene fra jorden og gravede nogle søer med det mål at skabe et naturområde af høj kvalitet. Du kan læse mere om historien på Keld Hansens storværk: Folk & fortællinger fra det tabte land – 361 historier om de mænd, der formede landet. https://www.dettabteland.dk/fyn/taarup.pdf

I dag er Sybergland et rekreativt naturområde, hvor der er etableret stier, et naturrum – et stort åbent træhus, hvor der er faste bænke og toilet. Yderligere findes der fugleskjul, shelter, informationsskilte samt borde og bænke i området.  Naturen har også udviklet sig ret enestående, hvor der er registreret mere end 125 forskellige fuglearter som ud over svaner, viber, grågæs, toppet lappedykker, gråstrubet lapppedykker, tinksmed, mudderklire, stylteløber, klyde, hvepsevåge, rørhøg, dobbeltbekkasin og stillits. Yderligere er der mulighed for at se kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt, strandtudser og til tider kredser en havørn over området.  Du kan finde en folder over området på Visitkerteminde´s hjemmeside https://www.visitkerteminde.dk/sites/visitkerteminde.com/files/2019-11/folder%20om%20sybergland.pdf

Navnet Sybergland hentyder til en tid, hvor området bestod af engarealer, hvor kreaturer græssede, og maleren Fritz Syberg ofte hentede motiver til sin kunst. I Sybergland kan man bl.a. finde Villa Hjulben – en rekonstruktion af Syberg´s lille transportable atelier (læs:skur), som han benyttede under sit arbejde i naturen, hvor han kunne sidde i ly og læ. Skuret var monteret med hjul og håndtag, så det kunne transporteres nærmest som en trillebør.