Rundtur omkring Nr. Broby

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 12/05/2019
10:00 am - 12:00 pm

Lokation
Nørre Broby

Kategori


Odense Å blev som mange andre åer i 1960-erne rettet ud og bl.a. den hvide stork forsvandt fra området. I forbindelse med genslygning af åen blev der i 2012 opført et fugletårn og vi vil starte rundturen med at følge stien ud til fugletårnet. 

Når vi kommer tilbage til bilerne igen, vil vi undersøge, om vi kan komme ind og se Nr. Broby kirke og evt. krypten, da Ellen Marsvin og hendes 2 ægtemænd ligger begravet i krypten under Nr. Broby kirke.

Ellen Marsvin, der blev født i Landskrona i 1572 og døde i 1649 på Holckenhavn, var en af tidens rigeste og største jordbesiddere. Hun blev i 1589 gift med Ludvig Munk, med hvem hun i 1598 fik datteren Kirsten Munk. Efter Ludvig Munks død blev hun i 1607 gift med Knud Rud fra Sandholt gods, men hun blev hurtigt enke igen, da han døde i 1611.

Ellen Marsvin giftede sig til de første ejendomme, men hun forstod at investere og hun var foruden Lundegård ejer af Ellensborg – det nuværende Holckenhavn, Boller, Rosenvold, Øerne Tåsinge og Thurø m.fl. så byggede hun bl.a. Thurø Kirke og Ellen Marsvin laden på Lundegård. Lundegård hovedbygning blev omkring 1800 ændret, men den flotte lade står der endnu. I 1615 blev datteren Kirsten Munk gift til venstre hånd med kongen Chr. den IV og “vielsen” foregik på Lundegård. Kirsten Munk arvede Lundegård og i hendes ægteskab med kongen fik hun bl.a. datteren Leonora Christina Ulfeldt.

Efter vandreturen kører vi til Lærkedal, hvorfra vi vandrer til Synebjerg 82 m.o.h. Bakkerne er skabt af isfremstød både fra Nord og sydøst. Morænebakker, Synebjergbuen og bakkerne har sammenhæng med de Sydfynske Alper. I området er der bl.a. ræve- og grævlingegrave.