Klimaændringernes betydning for Odense Fjord

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 20/03/2019
7:00 pm - 10:00 pm

Lokation
Danhostel Kragsbjerggård

Kategori


Foredrag i forbindelse med generalforsamlingen: Klimaændringernes betydning for Odense Fjord

Igen i 2018 blev der observeret bundvendinger i Odense Fjord til trods for en væsentlig reduktion i fosfor- og kvælstoftilførslen siden 1980-erne. Årsagen til bundvendingerne, hvor der frigives svovlbrinte fra det rådnende organisk materiale på havbunden, skyldes store mængder næringssalte i vandmiljøet. Næringsstoffer stammer bl.a fra overløbshændelser ved rensningsanlæggene, der ikke er bygget til at kunne aftage så store mængder nedbør. En af de forventede effekter af klimaændringerne er en øget nedbørsmængde og dermed en øget næringssaltbelastning af vandmiljøerne. Men hvilke konsekvenser får det?

Det kan Rose Jørgensen give et bud på, da hun er tæt på at afslutte sit speciale, hvor hun undersøger konsekvenserne af en øget næringsbelastningen i Odense Fjord pga stigende nedbørsmængder forårsaget af klimaændringerne. Hun har benyttes et særligt IT-program (MIKE 3) til at beregne næringsbelastningen i Odense Fjord ved forskellige overløbshændelser ved Ejby Mølle renseanlæg. Her har hun undersøgt forskellige faktorer, som har betydning for livet i den indre og ydre del af fjorden (secchi-dybde, phytoplankton, chlorofyll, DN, DP og DO i vandsøjlen). Rose har udelukkende undersøgt belastning fra Ejby Mølle renseanlæg, hvilket betyder at de resultater der vises, er for omkring 2 % af hele oplandet til fjorden og 14 % af det opland til fjorden, der består af byområder.