Generalforsamling

Dato/tidspunkt
Dato: 30, marts, 2022.
Tidspunkt: 19: 00 - 22: 00.

Lokation
Midtfyns Fritidscenter

Kategori


Generalforsamlingen afholdes i år i Midtfyns Fritidscenter 

onsdag den 30. marts kl. 19:00 – 22:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Dagsordenen for generalforsamlingen følger foreningens vedtægter § 5. Generalforsamlingen, hvor der anføres, at dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens indstilling.

4. Forhandling af spørgsmål og forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer.
Ethvert medlem kan skriftligt til bestyrelsen indsende forslag senest 14 dage før den varslede generalforsamling. Normalt godkender vi dog spørgsmål og forslag indtil generalforsamlingens start.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, 2 revisorer.

6. Eventuelt.

Den endelige og mere detaljerede dagsorden opdateres senere.