Generalforsamling 2021

Dato/tidspunkt
Dato: 6, oktober, 2021.
Tidspunkt: 19: 00 - 22: 00.

Lokation
Midtfyns Fritidscenter

Kategori


Generalforsamlingen afholdes i år i Midtfyns Fritidscenter 

onsdag den 6. oktober kl. 19:00 – 22:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Dagsordenen for generalforsamlingen følger foreningens vedtægter § 5. Generalforsamlingen, hvor der anføres, at dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
Ud over at godkende at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen anmode generalforsamlingens medlemmer om at godkende, at generalforsamlingen for 2020 og 2021 afholdes som en samlet generalforsamling grundet Force majeure (Corona-pandemien)

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens indstilling.

4. Forhandling af spørgsmål og forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer.
Ethvert medlem kan skriftligt til bestyrelsen indsende forslag senest 14 dage før den varslede generalforsamling. Normalt godkender vi dog spørgsmål og forslag indtil generalforsamlingens start.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, 2 revisorer.
På valg til bestyrelsen er Anders Lykke, Birthe Rosholt og Lone Skov. De to sidste modtager genvalg, men desværre har Anders ønsket at stoppe i bestyrelsen, men han stiller heldigvis stadig sin viden og erfaring til rådighed på turene og også med at arrangere ekskursioner).
Suppleanterne Jytte Leopold og Karin Meisl er på valg. Karin modtager genvalg, mens Jytte har valgt at stoppe.
Revisor Jytte Dahl og Knud Knudsen er på valg

6. Eventuelt.